İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Soru1: Ticari iletişim geliri beyannamesinin ne zaman verilir?

Cevap: Takip eden ayın son günü itibariyle verilmesi gerekir. Örneğin; Agustos ayının ticari iletişim geliri beyannamesi en geç Eylül ayının son günü itibariyle verilmesi gerekmektedir.

 

Soru2: Ticari İletişim geliri ne zaman yatırılır?

Cevap: Elde edildikleri ayı takip eden 3. ayın en geç 20 sine kadar yatırılması gerekmektedir. Örneğin; Agustos aynın ticari iletişim gelirinin en geç Kasım ayının 20'sine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

Soru3: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar Tasdikli bilanço ve gelir tablosu / Yeminli Mali Müşavir raporunu ne zaman verilmelidir?

Cevap: Her yıl Haziran ayı son gününe kadar verilmesi zorunludur. Örneğin; 2015 yılı Tasdikli bilanço ve gelir tablosu / Yeminli Mali Müşavir raporu 2016 yılı Haziran ayı sonuna kadar verilmelidir.

 

Soru4: Kanal frekans kullanım bedelleri ne zaman ödenir?

Cevap: Her yılın Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim ayları sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

Soru5: Yayın lisans ücretleri nasıl ödenir?

Cevap: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından yayın lisans ücretleri birinci taksidinin lisans belgesinin verilmesinden önce ödenmek koşuluyla 4 taksit miktarı tutarından Üst Kurula muhatap düzenlenmiş ve Kurulca belirlenen örneğe uygun 10 yıl süreli banka teminat mektubu alınır. Yayın lisansı müracaatı kabul edilen kuruluşlar müracaatının ayı ve yılı bazında her yıl 1 taksit olmak üzere birinci taksiti dahil 10 yıl üzerinden ödeme yapılacaktır.

 

Soru6 : İdari para cezaları nasıl ödenir?

Cevap: İdari para cezaları Üst Kurulun ilgili hesabına, cezanın medya hizmet sağlayıcı kuruluşa tebellüğ tarihinde itibaren 1 ay içinde yapılmalıdır. Kuruluşun tebellüğü tarihinde sonra 15 gün içinde cezayı yargıya taşıma hakkı saklı kalmak kaydıyla ceza tutarının % 25 indirimli ödenmesi mümkündür.

 

Soru7: İdari para cezası taksitlendirilebilir mi?

Cevap: İdari para cezası Kabahatler Kanununa göre 1 yıl içinde 4 eşit taksitte ödenemesi koşuyla medya hizmet sağlayıcı kuruluşun Üst Kurula yazılı müracaatı başvurusu ile taksitlendirilebilir.