Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Soru1: Bilgi Edinme ve CİMER yoluyla Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna en çok hangi sorular sorulmuştur?

Cevap: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine Bilgi Edinme ve CİMER kanalıyla gelen soru, şikâyet ve öneriler aşağıdaki konu başlıklarında yoğunlaşmaktadır:

 

* Yayın şikâyeti, yayın şikâyeti başvurusuna RTÜK tarafından yapılan işlemin takibi,

* Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara yayın ihlalleri nedeniyle uygulanan müeyyideler * Radyo ve televizyon yayını yapma şartları, frekans tahsisi,Ulusal, bölgesel ve yerel kanallar listesi,

* Verici ve frekans değişikliği koşulları,Ulusal yayın yapan radyo ve televizyon sahiplerinin ve hissedarlarının ortaklık oranları,

*  Naklen ve açıktan atanma koşulları,RTÜK personelinin özlük hakları ve maaşları ile ilgili bilgi talebi,

 

Soru2 : İletişim Fakültesi öğrencilerinin RTÜK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde staj yapabilmelerinin koşulları nelerdir?

Cevap: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda yapılacak staja ilişkin usul ve esaslar kurumsal internet sitesinde sırasıyla Kurumsal-Teşkilat-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bölümünde yer alan "Stajlar" kısmında belirtilmiştir.

 

Soru3 : RTÜK kendisiyle ilgili medyada çıkan haberleri hangi kaynaklardan sağlamaktadır?

Cevap: Yazılı basın, televizyon, sosyal medya ve internette RTÜK hakkında yayınlanan haberler,Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından hizmet alımı yoluyla medya takip ajansları aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Soru4 : RTÜK'ün resmi sosyal medya hesapları nelerdir? Hangi birim tarafından içerik girişi yapılmaktadır?

Cevap: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından içerik girişi yapılan @RTUKONLINE adlı Twitter hesabı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTUK) ve @rtuk.web Facebook sayfaları kurumsal sosyal medya adresleridir.

 

Soru5 : Yayın yasaklarının duyurulması nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap: İfade ve haber alma özgürlüğü esas olmakla beraber millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hâllerde yahut kamu düzeninin ciddî şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, Başbakan veya görevlendireceği Bakan tarafından getirilen geçici yayın yasağı kararları ve Mahkemelerce alınan yayın yasağı kararları kurumsal internet sitesinde yayınlanmak üzere RTÜK'e iletilmektedir. Kararlar internet sitesinin Hukuk Müşavirliği bölümünde yer alan "Mahkemelerin Yayın Yasakları" kısmında ve kamuoyunu ilgilendiren önemli olaylarla ilgili olması durumunda Basın Bildirisi formatında ana sayfada yayınlanarak medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara ve kamuoyuna duyurulmaktadır.