Zorunlu Yayınlar

 

6112 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAYINLANACAK ZORUNLU YAYINLAR
KURUM-KURULUŞ SPOT TÜRÜ ÜST KURUL KARARI TARİHİ SPOTUN KONUSU
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) 1 adet TV 01.04.2020 tarihli ve 2020/14 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Koronavirüs salgını sebebiyle mağdur durumdaki işletmelere destek olmak için uygulamaya konacak olan kısa çalışma ödeneği hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi
SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 25.03.2020 tarihli ve 2020/13 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Koronavirüs salgını ile ilgili genel bilgi vermek ve KOVİD-19 hastalığı ve tüm virüslerden korunmak için toplumda farkındalık oluşturulması
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 1 adet TV 04.03.2020 tarihli ve 2020/10 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Vatandaşlarımızın afetlere karşı önlem alma konusunda bilgilendirilmesi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 1 adet TV 31.01.2020 tarihli ve 2020/05 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Vatandaşlarımızın ilk yardım uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi
SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV, 4 adet radyo 01.01.2020 tarihli ve 2020/01 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Kan bağışının önemi hakkında toplumda farkındalık oluşturulması
SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV, 2 adet radyo 20.11.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Organ bağışının önemi hakkında toplumda farkındalık oluşturulması
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 15.11.2019 tarihli ve 2019/46 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin öneminin anlatılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması
SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 23.07.2019 tarihli ve 2019/30 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Şehir Hastanelerindeki hizmetler hakkında toplumda farkındalık oluşturulması
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) 1 adet TV 03.07.2019 tarihli ve 2019/27 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Akdeniz Meyve Sineği'nin meyve üreticilerine olan zararlarına dikkat çekilmesi
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (DSİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) 1 adet TV 29.05.2019 tarihli ve 2019/23 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Boğulma vakalarının engellenmesiyle ilgili olarak kamuoyunda farkındalık oluşturulması
SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 22.05.2019 tarihli ve 2019/22 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (DSİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) 4 adet TV 15.05.2019 tarihli ve 2019/21 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Mevcut su kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) 1 adet TV 14.03.2019 tarihli ve 2019/12 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği kapsamında gerçekleştirilen hizmetlerin kamuoyuna duyurulması
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) 2 adet TV 06.02.2019 tarihli ve 2019/07 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar konusunda farkındalığın artırılması ve kamuoyunu bilgilendirilmesi
(Not: İngilizce ve Arapça dillerinde yayın hizmeti sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için bu dillerdeki versiyonlar da indirilecek klasörde bulunmaktadır.)
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) 5 adet TV 31.10.2018 tarihli ve 2018/44 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi hk.
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) 1 adet TV 31.10.2017 tarihli ve 2017/44 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. “Özgül Öğrenme Güçlüğü" konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak hk.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) 1 adet TV 22.05.2019 tarihli ve 2019/22 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. İklim Değişiklikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIn) nin tanıtımı hk.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) 1 adet TV 26.09.2018 tarihli ve 2018/39 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Tarımsal üretim amacıyla kullanılan hazine arazilerine getirilen düzenleme ile çiftçilerimize sağlanan kolaylıklar ve tarım sektörüne sağlanan imkânları tanıtmak hk.

SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü)

1 adet TV 22.11.2018 tarih ve 2018/47 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" çalışmasının tanıtılması hk.

SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü)

1 adet TV 28.06.2018 tarih ve 2018/26 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. E-nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nin tanıtılması hk.

SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü)

1 adet TV 25.01.2018 tarih ve 2018/04 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Akılcı antibiyotik kullanımı konusunda halkın bilgilendirilmesi hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 03.04.2019 tarihli ve 2019/15 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Süne mücadelesinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılabilmesi hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05.12.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Zeytin" hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05.12.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Su Ürünleri"  hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05.12.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Güvenilir Gıda" hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05.12.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Düve Kayıplarının Önlenmesi" hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05.12.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Bakliyat" hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05.12.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Aşılama" hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05.12.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Arazi Toplulaştırması " hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05.12.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Anız Yakma" hk.

 

4207 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAYINLANACAK ZORUNLU YAYINLAR
KURUM-KURULUŞ SPOT TÜRÜ ÜST KURUL KARARI TARİHİ SPOTUN KONUSU
SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV, 1 adet Radyo 16.01.2020 tarih ve 2020/03 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Alkolün toplumsal zararları konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi
SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV, 1 adet Radyo 15.10.2019 tarih ve 2019/42 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin kamuoyuna tanıtılması, bağımlı ve yakınlarının merkezin hizmetlerinden istifade etmelerinin sağlanması
SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 22.05.2019 tarih ve 2019/22 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi
SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV, 1 adet Radyo
24.04.2019 tarih ve 2019/18 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Tütün ve tütün ürünleri kullanımının insan sağlığına zararları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi

 

6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAYINLANACAK ZORUNLU YAYINLAR
KURUM-KURULUŞ SPOT TÜRÜ ÜST KURUL KARARI TARİHİ SPOTUN KONUSU
TİCARET BAKANLIĞI (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 20.11.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Mesafeli satışlar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi
TİCARET BAKANLIĞI (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 29.05.2019 tarihli ve 2019/23 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Ürün Künyesi İle Hâl Kayıt Sistemi Mobil Uygulamasının Tanıtımı Projesi'nin kamuoyuna duyurulması
TİCARET BAKANLIĞI (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 03.05.2019 tarihli ve 2019/19 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Bebek Ürünleri Standartları Farkındalık Projesi"
TİCARET BAKANLIĞI (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 10.04.2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Strengthening Consumer Protection (Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi)" projesi kapsamında, hak arama yollarından biri olan "Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru" hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesi
TİCARET BAKANLIĞI 1 adet TV 18.10.2018 tarihli ve 2018/42 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir.
Tüketicilerin sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı bilgilendirilmesi
TİCARET BAKANLIĞI 1 adet TV 14.08.2018 tarih ve 2018/33 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Tüketicilerin sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı bilgilendirilmesi
 
7179 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAYINLANACAK ZORUNLU YAYINLAR
KURUM-KURULUŞ SPOT TÜRÜ ÜST KURUL KARARI TARİHİ SPOTUN KONUSU
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Askeralma Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 26.02.2020 tarihli ve 2020/09 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin bilgilendirilmesi
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Askeralma Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 19.12.2019 tarihli ve 2019/51 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. 2020 yılı askerlik yoklamasına tabi yükümlülerin bilgilendirilmesi
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1 adet TV 22.11.2018 tarihli ve 2018/47 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Bedelli askerlik hizmetine ilişkin celp ve sevk işlemleri hakkında hizmetten yararlanacak olanları bilgilendirmek

 

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAYINLANACAK ZORUNLU YAYINLAR
KURUM-KURULUŞ SPOT TÜRÜ ÜST KURUL KARARI TARİHİ SPOTUN KONUSU
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 1 adet TV 26.02.2020 tarihli ve 2020/09 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Deprem tehlikesine karşı kentsel dönüşümün önemi konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 1 adet TV 12.02.2020 tarihli ve 2020/07 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Deprem tehlikesine karşı riskli binaların dönüştürülmesi konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 1 adet TV 19.12.2019 tarihli ve 2019/51 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Dar Gelirli Vatandaşlarımız İçin Planlanan Sosyal Konut Projesi"nin kamuoyuna duyurulması

 

3234 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAYINLANACAK ZORUNLU YAYINLAR
KURUM-KURULUŞ SPOT TÜRÜ ÜST KURUL KARARI TARİHİ SPOTUN KONUSU
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7 adet TV 23.01.2020 tarihli ve 2020/04 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Ormanların korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelede ormanların önemine dikkat çekilmesi