Zorunlu Yayınlar

6112 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAYINLANACAK ZORUNLU YAYINLAR
KURUM-KURULUŞ SPOT TÜRÜ ÜST KURUL KARARI TARİHİ SPOTUN KONUSU
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 15/11/2019 tarihli ve 2019/46 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin öneminin anlatılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması
SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 23/07/2019 tarihli ve 2019/30 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Şehir Hastanelerindeki hizmetler hakkında toplumda farkındalık oluşturulması
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) 1 adet TV 03/07/2019 tarihli ve 2019/27 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Akdeniz Meyve Sineği'nin meyve üreticilerine olan zararlarına dikkat çekilmesi
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (DSİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) 1 adet TV 29/05/2019 tarihli ve 2019/23 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Boğulma vakalarının engellenmesiyle ilgili olarak kamuoyunda farkındalık oluşturulması
SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 22/05/2019 tarihli ve 2019/22 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (DSİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) 4 adet TV 15/05/2019 tarihli ve 2019/21 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Mevcut su kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) 1 adet TV 14/03/2019 tarihli ve 2019/12 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği kapsamında gerçekleştirilen hizmetlerin kamuoyuna duyurulması
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) 2 adet TV 06/02/2019 tarihli ve 2019/07 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar konusunda farkındalığın artırılması ve kamuoyunu bilgilendirilmesi
(Not: İngilizce ve Arapça dillerinde yayın hizmeti sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için bu dillerdeki versiyonlar da indirilecek klasörde bulunmaktadır.)
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) 5 adet TV 31/10/2018 tarihli ve 2018/44 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi hk.
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) 1 adet TV 31/10/2017 tarihli ve 2017/44 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. “Özgül Öğrenme Güçlüğü" konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak hk.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) 1 adet TV 22/05/2019 tarihli ve 2019/22 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. İklim Değişiklikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIn) nin tanıtımı hk.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) 1 adet TV 26/09/2018 tarihli ve 2018/39 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Tarımsal üretim amacıyla kullanılan hazine arazilerine getirilen düzenleme ile çiftçilerimize sağlanan kolaylıklar ve tarım sektörüne sağlanan imkânları tanıtmak hk.

SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü)

1 adet TV 22/11/2018 tarih ve 2018/47 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" çalışmasının tanıtılması hk.

SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü)

1 adet TV 28/06/2018 tarih ve 2018/26 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. E-nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nin tanıtılması hk.

SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü)

1 adet TV 25/01/2018 tarih ve 2018/04 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Akılcı antibiyotik kullanımı konusunda halkın bilgilendirilmesi hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 03/04/2019 tarihli ve 2019/15 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Süne mücadelesinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılabilmesi hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05/12/2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Zeytin" hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05/12/2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Su Ürünleri"  hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05/12/2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Güvenilir Gıda" hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05/12/2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Düve Kayıplarının Önlenmesi" hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05/12/2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Bakliyat" hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05/12/2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Aşılama" hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05/12/2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Arazi Toplulaştırması " hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

1 adet TV 05/12/2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Anız Yakma" hk.
     
4207 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAYINLANACAK ZORUNLU YAYINLAR
KURUM-KURULUŞ SPOT TÜRÜ ÜST KURUL KARARI TARİHİ SPOTUN KONUSU
SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV, 1 adet Radyo 15/10/2019 tarih ve 2019/42 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin kamuoyuna tanıtılması, bağımlı ve yakınlarının merkezin hizmetlerinden istifade etmelerinin sağlanması
SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 22/05/2019 tarih ve 2019/22 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi
SAĞLIK BAKANLIĞI (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV, 1 adet Radyo
24/04/2019 tarih ve 2019/18 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Tütün ve tütün ürünleri kullanımının insan sağlığına zararları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi
     
       
6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAYINLANACAK ZORUNLU YAYINLAR
KURUM-KURULUŞ SPOT TÜRÜ ÜST KURUL KARARI TARİHİ SPOTUN KONUSU
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Başkanlığı) 1 adet TV 14/11/2018 tarihli ve 2018/46 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"
     
 
6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAYINLANACAK ZORUNLU YAYINLAR
KURUM-KURULUŞ SPOT TÜRÜ ÜST KURUL KARARI TARİHİ SPOTUN KONUSU
TİCARET BAKANLIĞI (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 29/05/2019 tarihli ve 2019/23 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Ürün Künyesi İle Hâl Kayıt Sistemi Mobil Uygulamasının Tanıtımı Projesi'nin kamuoyuna duyurulması
TİCARET BAKANLIĞI (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 03/05/2019 tarihli ve 2019/19 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Bebek Ürünleri Standartları Farkındalık Projesi"
TİCARET BAKANLIĞI (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) 1 adet TV 10/04/2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Strengthening Consumer Protection (Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi)" projesi kapsamında, hak arama yollarından biri olan "Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru" hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesi
TİCARET BAKANLIĞI 1 adet TV 18/10/2018 tarihli ve 2018/42 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir.
Tüketicilerin sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı bilgilendirilmesi
TİCARET BAKANLIĞI 1 adet TV 14/08/2018 tarih ve 2018/33 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Tüketicilerin sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı bilgilendirilmesi
     
 
7179 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAYINLANACAK ZORUNLU YAYINLAR
KURUM-KURULUŞ SPOT TÜRÜ ÜST KURUL KARARI TARİHİ SPOTUN KONUSU
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Askeralma Genel Müdürlüğü)
1 adet TV 22/10/2019 tarihli ve 2019/43 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. 2019 yılı askerlik yoklamasına tabi yükümlülerin bilgilendirilmesi
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Askeralma Genel Müdürlüğü)
1 adet TV 21/08/2019 tarihli ve 2019/34 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin bilgilendirilmesi
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1 adet TV 24/06/2019 tarihli ve 2019/26 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Ağustos 2019 er celbinde silahaltına alınacak yükümlülerin bilgilendirilmesi
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1 adet TV 12/12/2018 tarihli ve 2018/50 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. 2019 yılı yoklama duyuru metni
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1 adet TV 22/11/2018 tarihli ve 2018/47 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Bedelli askerlik hizmetine ilişkin celp ve sevk işlemleri hakkında, hizmetten yararlanacak olanları bilgilendirmek
     
 
 
3234 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAYINLANACAK ZORUNLU YAYINLAR
KURUM-KURULUŞ SPOT TÜRÜ ÜST KURUL KARARI TARİHİ SPOTUN KONUSU
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 adet TV 06/11/2019 tarihli ve 2019/45 sayılı Üst Kurul toplantısında kabul edilmiştir. "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında düzenlenecek ağaçlandırma seferberliği duyurusunun yapılması