Tebligatlar

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresini Bildirmeyen Kuruluşlara İlişkin Tebligat Niteliğinde Duyuru

Üst Kurul'un 03.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı toplantısında alınan 4 nolu karar ile; "...Kayıtlı Elektronik Posta Adresini (KEP) bildirmeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, 6112 sayılı Kanun'un 47 nci maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında Üst Kurul'un internet sitesinde duyurulmasına..." karar verilmiştir. Bu kapsamda Ek-1'de yer alan duyuru metninin ve Ek-2'de yer alan Kayıtlı Elektronik Posta Adresini (KEP) bildirmeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluş listesinin, 6112 sayılı Kanunun 47 nci maddesi 2 nci fıkrasında "Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile platform, multipleks ve altyapı işletmecileri ile verici tesis ve işletim şirketine yönelik olarak yapılacak genel nitelikli duyurular ile 7 nci madde çerçevesindeki bildiriler, Üst Kurul'un internet sitesinde yayınlanır. Bu duyurular 7201 sayılı Kanuna göre yapılan tebligat hükmündedir." kapsamında Üst Kurul internet sitesinde yayınlanmaktadır.

08 Ocak 2018

24.08.2015 Uydu Altyapı ve Platform İşletmecilerine Yönelik Duyuru

Uydu Altyapı ve Platform İşletmecilerine Yönelik Duyuru

24 Ağustos 2015

19.11.2015 Uydu Altyapı ve Platform İşletmecilerine Yönelik Duyuru

19.11.2015 Uydu Altyapı ve Platform İşletmecilerine Yönelik Duyuru

19 Kasım 2015