SUNUM

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından ülkemize gelerek radyo ve televizyon bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu marifeti ile birlikte hareket edebilmeleri; Türkiye’nin uluslararası deneyiminin paylaşılması; mezkur öğrencilerle ilgili bir bilgi havuzu oluşturulması amacı ile 2009 yılından bu yana Gelecekle İletişim Çalıştayları gerçekleştirilmektedir.

 

Aynı zamanda Üst Kurul’un 2011-2015 Stratejik Planında da “Gelecekle İletişim Çalıştayı” her yıl düzenlenecek faaliyetler arasında sayılmıştır. Bu çerçevede 2015 Yılı Eğitim Planında “Gelecekle İletişim Çalıştayı”nın yapılmasına yer verilmiş, bu plan da Üst Kurul’un 30/12/2014 tarih ve 2014/65 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, ülkemiz ile ülkeleri arasında bağ kurulmasında birer aracı olan bu eğitim kadrosunun Türkiye ile ilgili daha iyi duygularla ülkelerine dönmeleri; ülkemiz ile bağlarını devam ettirebilmeleri için mezun oldukları okul ile ilgili kurum ve kuruluşlarla da yakın temasta olmalarını teminen 3-5 Mayıs 2009 tarihinde Ankara’da “Birinci Gelecekle İletişim”, 13-16 Mayıs 2010 tarihleri arasında Ankara, Kırıkkale, Amasya ve Samsun’da “İkinci Gelecekle İletişim” Projesi gerçekleştirmiştir.

 

İkinci Gelecekle İletişim Projesinde alınan kararla bundan sonra çalışmaların adının “Gelecekle İletişim Çalıştayı” olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

 

“Üçüncü Gelecekle İletişim Çalıştayı” ise 13-15 Mayıs 2011 tarihinde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ile işbirliği içinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Bu Çalıştaya Türkiye’de öğrenim gören gençlerin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi’nden gençler ve daha önce Türkiye’de öğrenimlerini tamamlayıp ülkelerine dönen gençler de katılmışlardır.

 

“Dördüncü Gelecekle İletişim Çalıştayı” çerçevesinde Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek Türkiye’deki İletişim Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler ile daha önce eğitimlerini Türkiye’de gerçekleştiren gençler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Kıbrıs Yayın Yüksek Kurulu tarafından 03-05 Mayıs 2012 tarihleri arasında “Küçüklerin Korunması” ana teması ile bir araya getirilmişlerdir.

 

“Beşinci Gelecekle İletişim Çalıştayı” 16-18 Mayıs 2013 tarihleri arasında “Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarında Sayısal Yayıncılığa Geçiş, Sorunlar ve Çözüm Yolları” çerçevesinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir.

 

“Altıncı Gelecekle İletişim Çalıştayı” 15-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Engellilerin Medyada İletişim Hizmetlerinde Faydalanmasının Kolaylaştırılması” ve “İfade Özgürlüğünün Sınırları ve Medyada İfade Özgürlüğü” çerçevesinde Üsküp ve Prizren’de gerçekleştirilmiştir.

 

“Yedinci Gelecekle İletişim Çalıştayı” Çanakkale Zaferinin 100. Yılında Çanakkale’de 08-10 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 160 davetli katılmıştır.

 

Çalıştay, TİKA, YTB, BYEGM, TRT, Çanakkale Valiliği, 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Çanakkale Belediye Başkanlığı ile işbirliği içinde uyumlu şekilde gerçekleştirilmiştir. 

 

TRT’nin Türkistan coğrafyasına yayın yapan kanalı AVAZ çalıştay açılışının bir kısmını canlı yayınla vermiş, katılımcılarla yapılan  röportajlar yine canlı olarak ekrana getirilmiştir.

 

Tek Rumeli TV ve DHA ile yerel basın çalıştayı takip etmiştir. Bununla beraber çalıştay iletişimcilere yönelik olması dolayısıyla farklı ülkelerde ve farklı basın araçlarında çalıştay yer almıştır.

 

Çalıştayın kurumsallaştırılması yönünde RTÜK’te Çalıştay Yürütme Kurulu’nun oluşturulması, iletişim fakültelerinde irtibat noktalarının belirlenmesi atılan olumlu adımlardır. Bundan sonra kurumlarda irtibat noktalarının belirlenmesi gerçekleştirilmektedir. 7. Gelecekle İletişim Çalıştayında işbirliği imkânları ele alınmıştır.

 

Sekizinci Gelecekle İletişim Çalıştayı Bişkek ve Almata’da20-24 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 97 davetli katılmıştır.

Çalıştay, Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT), Anadolu Ajansı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), TOGED, TÜRKSOY ile Kırgız-Türk Manas Üniversitesi ve Almata Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

 

TRT’nin Türkistan coğrafyasına yayın yapan kanalı TRT-AVAZ çalıştayı kısım kısım canlı yayınla vermiş, katılımcılarla yapılan röportajlar yine ekrana getirilmiştir.

 

Çalıştay farklı pasaportlarla bir yerde toplanmanın güçlüğünün aşılması ve birlikte ortaya konan video, gazete ve grafik çalışmaları bu yıl Onsekiz Mart Üniversitesinin işi sahiplenmesi neticesinde olmuştur. Bu anlamda İletişim Fakülteleri ile işbirliği önemlidir.

 

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından ülkemize gelerek radyo ve televizyon alanında öğrenim gören öğrenciler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu marifeti ile bir araya getirilmektedirler.

             

Tablo 15. Gelecekte İletişim Çalıştayları Yıllar itibarı ile katılımcı sayıları

Açıklama

Katılımcı sayısı

Tarih

3. Gelecekle İletişim Çalıştayı Antalya-2011

120

13-15 Mayıs 2011

4. Gelecekle İletişim Çalıştayı Lefkoşa-2012

113

03-05 Mayıs 2012

5. Gelecekle İletişim Çalıştayı Edirne-2013

140

16-18 Mayıs 2013

6. Gelecekle İletişim Çalıştayı Üsküp-Prizren-2014

182

15-17 Mayıs 2014

7. Gelecekle İletişim Çalıştayı Çanakkale-2015

150

08-10 Mayıs 2015

8. Gelecekle İletişim Çalıştayı Bişkek-Almatı-2016

97

20-24 Mayıs 2016

TOPLAM

705