2013 Yılı Tebligat Niteliğindeki Genel Duyuruları

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişikliğe İlişkin Genel Duyuru (EKLENECEK)

Ticari İletişim Gelirleri Beyannamesi ile Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Ticari İletişim Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Uygulanacak Usul ve Esasların Belirlenmesi Hakkında Genel Duyuru  (EKLENECEK)

Yayın Tarihi : 23 Eylül 2016