Düşey Engel Bilgilerinin Toplanması Hakkında Duyuru

6112 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında karasal ortamdan yayın yapmakta olan Tüm Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların, Sahip Olduğu Düşey Engel Niteliğindeki radyo/televizyon vericisi Anten direkleri/kuleleri, Radyolink Direkleri ve Varsa Bunlara Ait İletim Hatları ile İlgili Bilgilerin Belirtilen Sürede RTÜK’e Bildirmelerine İlişkin Duyuru

Düşey Engel Veri Tabanının  (DEVT), alçak irtifa uçuşu yapan hava araçlarının uçuş rotalarını ve atma-bindirme harekat birliklerinin görevini engelleyecek nitelikte olan (anten, TV vericisi, GSM kulesi, baca, kule, bina vb. ile enerji iletim ve dağıtım hatları, teleferik, telesiyej hatları vb.) düşey engel verilerinin tamamının saklandığı veri tabanıdır, bu veri tabanı, hava araçlarının kaza ve kırıma uğramaması ve can kayıplarının yaşanmaması amacıyla Harita Genel Komutanlığınca işletilmektedir, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılan DEVT’in güncel tutulması hayati öneme haizdir,

22.06.2017 tarihli ve 30104 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. Maddesi ile, 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununa,

Düşey engel bilgileri

EK MADDE 5 – Uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak ve/veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgiler; bu yapı ve tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına izin veren kurum ve kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek Harita Genel Komutanlığına gönderilir. Bu kurum ve kuruluşlar, kendilerine ait bilgilerin güncelliğinin sağlanmasından ve Harita Genel Komutanlığına gönderilmesinden sorumludur. Harita Genel Komutanlığı bu bilgileri elektronik ortamda yayınlar…” hükmü eklenmiş olup;

Buna göre; 6112 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında karasal ortamdan yayın yapmakta olan, tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kullanmakta oldukları, radyo/televizyon vericisi Anten direkleri/kuleleri ile radyolink direkleri ve varsa bunlara ait iletim hatlarına ilişkin istenen bilgileri, Ek-1’de yer alan tabloya, Ek-2 ve Ek-3’de yer alan bilgiler doğrultusunda doldurularak, yayıncı kuruluş yetkilisi tarafından verilen bilgilerin doğru olduğuna dair kaşeli ve imzalı taahhüdü ile birlikte, Harita Genel Komutanlığına iletilmek üzere, en geç 07.08.2017 tarihine kadar, resmi yazı ekinde, her sayfada kuruluş kaşesi, kuruluş yetkilisinin parafı/imzası olacak şekilde, hem yazılı olarak hem de elektronik ortamda  gönderilmesi,

Bilindiği üzere, 6112 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında karasal ortamdan yayın yapmakta olan Tüm Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar yayınlarına 6112 sayılı Kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarihte, Üst Kurul Kayıtlarına göre yayında oldukları yerleşim yerlerinden devam etmektedirler. Ancak, teknik zorunluluklar nedeniyle yapılacak olan anten yeri, anten yüksekliği gibi değişikliklerde, Üst Kuruldan izin alınması mevzuat gereği olup, bu gibi değişiklik taleplerinin mutlaka Üst Kuruldan izin alınarak yapılması ve bununda Harita Genel Komutanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların Üst Kurul’a beyan ettiği bilgilerin yanlış olması veya zamanında bilgi verilmemesi nedeni ile ileride doğabilecek her türlü hukuki sonuç beyanda bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ait olacaktır.

Bilgi için: Üst Kurul Uzman Yardımcısı Ahmet Gevri: +90 312 297 5364 ve Üst Kurul Uzman Yardımcısı Seyda Menteş: +90 312 297 5322

EK :

1- Münferit Düşey Engel Öznitelik Bilgi Tablosu (1 Sayfa)

2- Düşey Engel Bilgileri Öznitelik Tanımları ve Alabilecekleri Değerler (4 Sayfa)

3- Düşey Engel Bilgileri Öznitelik Tanımları ve Alabilecekleri Değerlere İlişkin Açıklamalar (5 Sayfa)

Yayın Tarihi : 20 Temmuz 2017