Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adreslerini Bildirmeyen Kuruluşlara İlişkin Tebligat Niteliğinde Duyuru

 

            6112 sayılı Kanun'un "Medya Hizmet Sağlayıcının Bağımsızlığı ve Sorumluluğu” başlıklı 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Medya hizmet sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde künye, iletişim ve adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini, izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini Üst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayınlamak zorundadır." hükmü kapsamında Üst Kurul kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde, kayıtlı elektronik posta adreslerini (KEP) bildirmeyen kuruluşlar tespit edilmiş ve konu Üst Kurulun 02.01.2018 tarih ve 2018/01-4 sayılı toplantısında değerlendirilerek “… kuruluşlara kayıtlı elektronik posta adreslerini (KEP) Üst Kurula bildirmeleri ve internet sitelerinde yayınlamaları için 30 gün süre verilmesine,

Üst Kurul kararının 6112 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Üst Kurulun internet sayfasında tebligat niteliğinde yayımlanarak ilgili kuruluşlara tebliğ edilmesine, …" yönünde karar alınmış ve karar 08 Ocak 2018 tarihinde RTÜK internet sayfasında tebligat niteliğinde yayımlanmıştır.

            Daha sonrasında yapılan duyuruya rağmen halen kayıtlı elektronik posta adreslerini (KEP) bildirmediği tespit edilen kuruluşlarla ilgili olarak Üst Kurul 29.03.2018 tarih ve 2018/13-3 sayılı kararı ile “… yayınlarının üç (3) ay süreyle durdurulmasına, bu süre zarfında şartın yerine getirilmesi halinde ilgili kuruluşların yayınlarına tekrar başlamalarına izin verileceğinin, şartın yerine getirilmemesi halinde ise ilgili kuruluşların yayın lisansının iptal edilerek kanal ve frekans kullanımına son verileceğinin kuruluşlara bildirilmesine;

Üst Kurul kararının 6112 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Üst Kurulun internet sayfasında tebligat niteliğinde yayımlanarak ilgili kuruluşlara tebliğ edilmesine, …" yönünde karar verilmiş ve karar gereği Kayıtlı Elektronik Posta Adresini (KEP) bildirmeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluş listesi 12 Nisan 2018 tarihinde RTÜK internet sitesinde Tebligatlar bölümünde yayımlanmıştır.

            Yapılan tüm uyarılara rağmen kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerini bildirmeyen kuruluşların durumu Üst Kurula sunulmuş ve konu Üst Kurulun 14.11.2018 tarih ve 2018/46-1 No’lu kararı ile değerlendirilerek;

            “… 1- 6112 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Medya hizmet sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde künye, iletişim ve adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini, izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini Üst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayınlamak zorundadır.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanun’un 32’nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Yayın lisansı verilmesi için bu Kanunda aranan şartlardan birinin kaybedilmesi ile 6’ncı maddenin beşinci fıkrasında düzenlenen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşa bu şartın yerine getirilmesi için otuz günlük süre verilir. Verilen süreye rağmen şartı yerine getirmeyen kuruluşun yayınları üç ay süreyle durdurulur. Bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise, ilgili kuruluşun yayın lisansı iptal edilerek kanal ve frekans kullanımına son verilir.” hükmü uyarınca yayın lisansları ile yayın yapma haklarının iptal edilerek kanal ve frekans kullanımlarına son verilmesine,

            2- Uydu ve/veya kablo ortamından radyo ve/veya televizyon yayın lisansı iptal edilen kuruluşların yayın iletiminin durdurulması ve neticenin Üst Kurul’a bildirilmesi hususunda TÜRKSAT A.Ş.'ye ve ilgili platform işletmecilerine bildirilmesine,

        3- Üst Kurul kararının 6112 sayılı Kanunun 47'nci maddesi ikinci fıkrası kapsamında, Üst Kurul'un internet sayfasında tebligat niteliğinde yayımlanarak ilgili kuruluşlara tebliğ edilmesine…” yönünde karar alınmıştır.

            Bu bağlamda aşağıdaki listede yer alan kuruluşların uydu ve/veya kablolu yayın lisansları ile 6112 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi birinci fıkrası kapsamındaki yayın yapma hakları iptal edilerek kanal ve frekans kullanımlarına son verilmiştir.

         Bununla birlikte yayın lisansları ile yayın yapma hakları iptal edilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarına devam ettiklerinin tespiti halinde 6112 sayılı Kanunun 33 üncü Maddesi birinci fıkrası kapsamında işlem tesis edilecektir.

            6112 sayılı Kanunun 32 nci maddesi 9 uncu fıkrası uyarınca “Bu Kanun hükümlerine göre verilen idarî yaptırım kararlarına karşı 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre yargı yoluna başvurulur. Ancak, idare mahkemesinde dava, işlemin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde açılır. İdare mahkemesinde iptal davası açılmış olması, kararın yerine getirilmesini durdurmaz.” hükmü kapsamında tebliğden itibaren en geç on beş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.

            Duyurulur.

 

KURULUŞ

Sıra No

Vergi Numarası

Unvanı

TV Logo

Radyo Çağrı

1

0480053813

ALAŞEHİR EKOL YAYINCILIK VE REKLAMCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

EKOL RADYO

2

0510033882

ALFA RADYO TELEVİZYON YAYIN REKLAM ANONİM ŞİRKETİ

ALFA TV

 

3

0671136421

ALTUNBEY TELEVİZYON VE RADYO İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ABANT TV

 

4

1770045932

BİRECİK HUZUR RADİO TV REKLAM ANONİM ŞİRKETİ

 

RADYO MİRKELAM

5

2110650494

CİNEBEŞ YAYINCILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

CİNE

 

6

2200006877

ÇAĞRI ÖZEL RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KLAS TV

 

7

2960011598

DİKİLİ FM RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

 

DİKİLİ FM

8

3130062386

DÖRTYOL DENİZ RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE YAPIMCILIK ANONİM ŞİRKETİ

 

DENİZ RADYO

9

3230501833

DÜZEY RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

(Artı) 1

 

10

3250075338

EGEVİZYON RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

 

RADYO VİZYON

11

3790043494

ESER RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK REKLAMCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

AYBASTI MELODİ FM

12

3880094570

FURKAN-FM KARAPINAR RADYO YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

FURKAN FM

13

4030030481

GÖKKUSAGI RADYO VE TELEVIZYON YAYINCILIK ANONIM SIRKETI

-

-

14

4080038893

GÖNEN MEGA RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI REKLAMCILIK ANONİM ŞİRKETİ

 

MRT

15

4580028972

HASAT TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

HASAT TV

 

16

4590039672

HATAY BİRLEŞİK RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

HBRT

 

17

6120082640

KANAL 47 TELEVİZYON RADYO YAYINCILIK YAPIMCILIK REKLAMCILIK ANONİM ŞİRKETİ

KANAL 47

 

18

4940060892

KANAL ALİCAN RADYO VE TELEVİZYON ANONİM ŞİRKETİ

ALİCAN

BİZİM FM

19

5440075535

KARMEDYA YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BATI TV

 

20

5260067030

KARTAL YAYINCILIK VE REKLAMCILIK ANONİM ŞİRKETİ

 

Kartal FM

21

7810155837

KAYA RADYO TELEVİZYON İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

 

KRALIM FM

22

5400047520

KAYSERİ ÖZDEŞ FM RADYO YAYINCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

 

RADYO ARİFAN

23

3200036989

KENT RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

KENT TV

 

24

5580028053

KIRMIZI GÜL RADYO YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

 

GÜL FM

25

5580076742

KIRŞEHİR KENT RADYO VE TELEVİZYON İLETİŞİM YAYINCILIK REKLAMCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

KIRŞEHİR RADYO KENT

26

5740050333

KOÇYİĞİT RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

 

RD GENÇ FM

27

4030036559

MİNA BASIN YAYIN VE REKLAMCILIK ANONİM ŞİRKETİ

 

ONUR FM

28

6240055759

MURAD RADYO YAYINCILIK REKLAMSANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.

 

EŞME KENT FM

29

6550013704

ÖMÜR RADYO VE TELEVİZYON TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

ÖMÜR RD

30

7340091026

RADYO VİZE YAYINCILIK REKLAMCILIK ANONİM ŞİRKETİ

 

RADYO VİZE

31

7390032017

SAKARYA RADYO TELEVİZYON VE BASIN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SRT

SRT

32

6080065503

SİVAS LİDER FM REKLAMCILIK YAYINCILIK ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

RADYO LİDYA

33

7820076827

SULUOVA SELAM FM RADYO REKLAM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

SULUOVA RD KENT

34

7880055641

SYM RADYO TELEVİZYON VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

 

STAR FM

35

7970048991

ŞAHİN AJANS RADYO TELEVİZYON VE REKLAMCILIK İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

 

ŞAHİN FM

36

9500049091

YEŞİL ÇUBUK BASIN YAYIN SAN. TİC. A.Ş.

 

RD KERVAN

37

9830046259

YÖRE RADYO YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

 

RADYO UMUT

 

Yayın Tarihi : 11 Aralık 2018