19.11.2015 Uydu Altyapı ve Platform İşletmecilerine Yönelik Duyuru

Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri ve 26 Haziran 2015 tarihli 29398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Platform İşletmecisi ve/veya Altyapı İşletmecisi kuruluşların TÜRKSAT Uyduları vasıtasıyla yayınlarını ilettikleri veya iletecekleri medya hizmet sağlayıcı/yayıncı kuruluşlarla ilgili Üst Kurula sunmaları gereken  bilgi ve belgelerle ilgili olarak 24.08.2015 tarihinde Uydu Altyapı ve Platform İşletmecilerine Yönelik Duyuru yayınlanmıştı.

Platform İşletmecisi ve/veya Altyapı İşletmecisi kuruluşların söz konusu duyuru kapsamında Üst Kurula sunacakları evrakı temin etmekte güçlük çektikleri ve süreye ihtiyaç duydukları şeklindeki talepleri üzerine,  Üst Kurulun 04/11/2015 tarih ve 2915/47 sayılı toplantısında alınan 74 nolu kararla, Platform İşletmecisi ve/veya Altyapı İşletmecisi kuruluşlara 3 (üç) aylık süre uzatımı verilmesine karar verilmiştir.

Uydu platform işletmecisi ve/veya uydu altyapı işletmecisi kuruluşlar, 24.08.2015 tarihli Duyuruda istenen bilgi ve belgeleri sahip oldukları iletim yetkilerinin her biri için ve Uydu Yayın Yönetmeliği değişikliğinin yürürlüğe girdiği 26/06/2015 tarihinde, iletimini sağladıkları her medya hizmet sağlayıcı/yayıncı kuruluş için ayrı ayrı olmak üzere, 19 Şubat 2016 tarihi Cuma günü günü mesai bitimine kadar Üst Kurula bildirmek zorundadır.

İlgililere duyurulur.

 

 

 

Yayın Tarihi : 19 Kasım 2015