Zorunlu Yayınların Bildirim Usulüne İlişkin Tebligat Niteliğinde Duyuru

   Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ilgili kanun hükümleri gereği belirli sürelerde yayınlamak zorunda oldukları; hedef kitlede olumlu tutum ve davranış değişikliği meydana getirmek veya topluma yararlı konularda kamuoyu bilinci oluşturmak amacıyla hazırlanan bilgilendirici ve eğitici yayınlar zorunlu yayın olarak medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından yayınlanmaktadır. Mevzuat kapsamında yayınlanan zorunlu yayınların yayınlandığı gün, saat ve konulara ilişkin bilgiler her ayın bitimini müteakip Üst Kurula gönderilmektedir.

   Fiziksel olarak hazırlanan ve imzalanan formların bundan böyle dijital ortamda hazırlanarak Üst Kurulumuza gönderilmesiyle birlikte hem kırtasiye ve posta masraflarından tasarruf edilecek hem de Üst Kurulumuzun sunduğu hizmetlerin birinde daha önemli bir sadeleştirme gerçekleştirilecektir. Medya hizmet sağlayıcıların iş yükünü hafifletmek amacıyla sadece elektronik ortamda gönderilecek bilgilerle birlikte ayrıca yeşil alanların korunmasına da katkıda bulunulacaktır.

   Üst Kurulun 12.12.2019 tarihli ve 2019/50 sayılı toplantısında alınan karar ile zorunlu yayınlara ilişkin istatistiki bilgilerin imzalı olarak, fiziki ortamda posta veya kargo yoluyla Üst Kurula gönderilmemesi; bundan böyle sadece e-posta yoluyla elektronik ortamda izleme@rtuk.gov.tr isimli e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Zorunlu yayınların bildirim usulüne ilişkin hazırlanan kılavuz ile her ayın bitimini müteakip her bir zorunlu yayın için ayrı ayrı doldurulacak olan formların birer örneği de aşağıda yer almaktadır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından konu ile ilgili herhangi bir sorunda adı geçen e-posta adresine ulaşılması durumunda gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

   Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 47. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tebligat niteliğinde olmak üzere duyurulur.

Yayın Tarihi : 16 Aralık 2019