Üçüncü Gelecekle İletişim Çalıştayı

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından ülkemize gelerek iletişim fakültelerinin radyo ve televizyon bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, 13-15 Mayıs 2011 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Üçüncü Gelecekle İletişim Çalıştayı’nda buluştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun öncülüğünde düzenlenen ve bu yılki teması “Medya Okuryazarlığı” olan Üçüncü Gelecekle İletişim Çalıştayı’nın ev sahipliğini ise Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi yaptı. 

Toplantıya Türkiye'deki iletişim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra, öğrenimlerini Türkiye'de tamamlamış olan yurtdışından iletişimciler, akademisyenler ile kurum ve kuruluşların temsilciler katıldılar.

Üçüncü Gelecekle İletişim Çalıştayı’nda düzenlenen oturumlar sonucunda; 

  • Gelecekle İletişim Çalıştayı'nın desteklenmesi ve Türkiye dışında da düzenlenebilmesi için TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi devlet kurumları ile diğer özel kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmasına ve RTÜK tarafından oluşturulan "Gelecekle İletişim Çalıştayı Daimi Sekretaryası"yla eşgüdüm sağlanması için, katılımcı öğrencilerin de yer aldığı "Gelecekle İletişim Çalıştayı Yürütme Komitesi" tarafından çalışmaların takip edilmesine;
  • Gelecekle İletişim Çalıştayı Web Sitesinin oluşturulmasına ve RTÜK Web Sitesinden bağlantı yapılması için girişimlerde bulunulmasına, sosyal paylaşım sayfasının daha aktif kullanılması ve üye sayısının artırılması için Çalıştaylara katılamayan iletişimcilerin de bu sayfaya dahil olabilmesine;
  • Medya Okuryazarlığı dersinin İletişim Fakültelerinde zorunlu ders olması için girişimlerde bulunulmasına; Medya Okuryazarlığının kavram olarak topluma kazandırılması için projeler geliştirilmesine;
  • Gelecekle İletişim Çalıştaylarının canlılığının sağlanması için Çalıştaylar arasında da kısa film, fotoğraf, haber, makale yarışmaları gibi faaliyetler düzenlenmesine;
  • Beşinci ayda düzenlenecek olan bir sonraki Çalıştay gündeminin ve katılımcılarının dokuzuncu ayda belirlenerek, "Gelecekle İletişim Çalıştayı Daimi Sekretaryası" tarafından katılımcılara ulaştırılmasına;
  • Çalıştaylara ana temaya uygun uzman akademisyen davet edilmesine;

karar verildi.

Üçüncü İletişim Çalıştayı katılımcıları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve İletişim Fakültesi Dekanlığı, TRT Genel Müdürlüğü ve TRT AVAZ Koordinatörlüğü, Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Toplumsal Gelişim Derneğine katkılarından dolayı teşekkür ettiler.