Üst Kurul İlke Kararları


13/09/2012/51-24 NOLU KARAR İLE KABUL EDİLEN “PROGRAM SONLARINDA AKAR VE HAREKETSİZ OLARAK GÖSTERİLEN İSİM, MARKA VE LOGO UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÜST KURUL İLKE KARARI”

 

 

Üst Kurulun 13/9/2012/51-24 nolu kararı ile;

 

1- Program sonlarında akar ve hareketsiz olarak gösterilen isim, marka ve logo uygulamalarının “Kısmi Program Desteklemesi” olarak kabulüne ve bu kapsamda;

 

a- Programa katkısı olan belirli mal ve hizmetlerin ücretsiz olarak; sinema ve televizyon için yapılmış filmler, diziler, spor ve genel eğlence programları ile haber programları içine dâhil edildiği durumlarda, yapımda kullanılan mal veya hizmetlere ait gerçek ve tüzel kişilerin isimleri, markaları ve/veya logolarının, sözlü ya da yazılı olarak övücü, ayırt edici bir ifadeye yer verilmeksizin, program bitiminde akar şekilde ya da hareketsiz olarak gösterilebileceğine, ancak bunun; sabit şekilde gösterilen isim, marka ve/veya logolar için en fazla 3 saniye, akan şekilde gösterilen isim, marka ve/veya logolar için ise, her bir isim, marka ve/veya logo için 3 saniyeyi aşmamak üzere toplamda en fazla 30 saniye olarak uygulanması gerektiğine,

b- (a) bendinde belirtilen uygulamanın haber bültenleri için; sadece sunucu kostümüne ilişkin ve 3 saniyeyi geçmemek kaydıyla uygulanmasına,

 

Karar verilmiştir.