Toplantı No : 2017/17
Toplantı Tarihi : 26.04.2017
Karar No : 91

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (m) bentlerinin ihlali nedeniyle İdari Para Cezası, (TV 8-MNG TV YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 21.04.2017 tarih ve 529 sayılı yazısına konu; TV 8 logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 10,11.04.2017 tarihlerinde 12:30:46 ve 12:29:59 saatlerinde yayınladığı “İşte Benim Stilim” adlı programa ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Ayrıntıları bahse konu yayına ilişkin izleme raporunda belirtildiği üzere; TV 8 logosu ile yayın yapan MNG TV YAYINCILIK. A.Ş unvanlı kuruluş tarafından 10,11.04.2017 tarihlerinde 12:30:46 ve 12:29:59 saatlerinde yayınladığı “İşte Benim Stilim” adlı programda; yarışmacılar arasında geçen diyaloglarda“…- Evet çok güzel Londra'da yaşamışsın, ama ben de yaşadım biliyorum çocuk kandırma, herkesi kandırabilirsin, beni kandıramazsın evim ordaydı. Neyse ben seninle bir şey yarıştırmayacağım şu anda ben seni beğenmedim. Çok kötü gözüküyorsun….- Sen benim zaten rakibim diğilsin, ben seninle yarışmıyorum, benim yarıştığım iki üç tane insan var, sen benle yarışma, sen ne biliyim onla yarış, onla yarış, onla yarış sen git Deniz'le yarış…Hayatım benle aynı koltukta oturuyorsun! Sen benle yarışmıycaksan bak, ben senin sen benimle de yarışıyorsun, sen benimle yarışmıycaksan bu yarışmadan çıkıp gidiceksin, yarışmadan çıkıp gidiceksin, … Ben şunu düzeltiyim dönüp ikinci defa bakmıycaksın ama ben senin varlığından bile daha haberdar değilim canım. … Allah aşkına şöyle Bahar çarpılmış gibi durma, Allah aşkına bir düz dur ya!- Allah korusun neler diyosun! …Allah korusun neler diyosun diyooo ha ha ha!- Bütün markaların, pijamaların artık emmm yani gündüz ve gece bölümlerinde satılıyor. Ben gurur falan duyuyorum,- Gurur falan... -Yani bunu ha ha ha o kadar çok güldüm ki anlatamam Mağaza müdürüne telefon edip teşekkür ettimTeşekkür ederim, ba bay! -"...onlardan ayırmazdım ben yaniii. Takıldığın nokta orasıysa bi daha gel ben yorumu yaparım sana bebeeeğimmm, takılma bu kadar." -Messela, messela birkaç tane örnek verirsen beni aydınlanmış olurssun!- Üfff uzatmıycammm sen kendine git modacı olarak bi trend yarat dışarda ol..."- Ayyy teşekkür ederi ummmahh ummmahh bay bay!" -Eeee ben uyarmıştım, sana solaryum sponsoru bile olabileceğimizi ssöyledim asslında ama ssolaryuma girmekten hoşlanmadığını ssöyledin, eee hatta dedin ki ssana da tavssiye etmiyorum felan. E o zaman, gülü seemeyen dikeninee de katlaaa-nır.” şeklinde ifadelere yer verildiği,

İnsan Doğası/yaratılışı itibariyle, değerli addedilen insanın, hem kendisine karşı izzet-i nefsini koruması hem de başkalarının haysiyetlerine zarar vermeden davranması gerekmektedir. Bu bağlamda, söz konusu programın eğlence amaçlı yapılıyor olmasının ve yarışmacıların programa kendi özgür iradeleriyle katılıyor olmalarının, insan onurunun hiçe sayılması için bir mazeret teşkil etmediği, izlenilirliği artırmak adına ağırlıklı olarak olumsuz tavır, tutum ve davranışlar sergilenerek İnsan onurunun hiçe sayıldığı, ayrıca ihlale konu yayında İngilizce sözcük kullanımı (styling, proporsiyon, trend...), dilin yanlış kullanımı (Gurur falan duyuyorum, beni aydınlanmış olursun, ...ben yorumu yaparım sana bebeeeğimmm takılma bu kadar...) ve yanlış telaffuz (Ba bayy, geliyooo, sssöyledimmm, mızmızlanıyosuuunnn...) da dahil olmak üzere muhtelif yollarla, Türk dilinin kaba, düzeysiz ve yanlış kullanımına yaygın olarak yer verildiği, bu nedenlerle mezkur yayında; 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (m) bentlerinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

6112 sayılı Kanun’un,

a-) 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin ihlaline OYBİRLİĞİ İLE,

b-) 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinin ihlaline Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile,

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan, "İnsan onuruna …küçük düşürücü, aşağılayıcı … ifadeler içeremez." ilkesi ile (m) bendinde yer alan; "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.”  ilkelerinin ihlali nedeniyle,

Kuruluşa, 26.10.2011, 05.12.2011 tarihli yayınları nedeniyle evvelce 15.12.2011, 29.12.2011 tarih ve 2011/68, 2011/71 sayılı toplantıda alınan 37, 13  No’lu Üst Kurul Kararlarıyla 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 30.09.2012, 28.10.2012, 18.11.2012 tarihli yayınları nedeniyle evvelce 27.11.2012 tarih ve 2012/64 sayılı toplantısında alınan 23,26 ve 28  No’lu Üst Kurul Kararlarıyla 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi uyarınca, uyarı yaptırımı uygulandığı tespit edildiğinden, aynı hükümlerin tekraren ihlali nedeniyle, Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir” hükmü uyarınca, idari para cezası uygulanması gerektiği,

Bu itibarla; aynı yayınla, birden fazla yayın ilkesi ihlali olduğundan ve her iki ihlalin de idari para cezası yaptırımını gerektirdiğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, bahse konu ihlallerden en ağır (tek) cezanın verilmesi öngörüldüğünden,

6112 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca ihlalin ağırlığı ve yayın ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak; İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Mart 2017 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 53.836.291,98 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, yüzde iki oranı (%2) 1.076.726,00 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

Karar verildi.


Toplantıya Ait Şerhler

Toplantı No : 2017/17 Toplantı Tarihi : 26.04.2017 Karar No : 91

Üst Kurulun 26.04.2017 gün 17 sayılı toplantıda aldığı 91 no.lu karara karşı oy yazısı.
Üst Kurul Üyesi
Süleyman DEMİRKAN Şerhidir.