Toplantı No : 2019/29
Toplantı Tarihi : 17.07.2019
Karar No : 10

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlali nedeniyle, Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İPC, (METRO RTV – METRO RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 11.07.2019 tarih ve 687 sayılı yazısına konu METRO RTV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 10.07.2019 tarihinde saat 09:38’de yayınladığı "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı program yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, söz konusu kuruluşun 10.07.2019 tarihinde saat 09:38’de “Canlı Yayın” ibaresiyle yayınladığı sunuculuğunu Mücahid Han’nın yaptığı, "Mücahid Han ile Metafizik Aleme Yolculuk" adlı programda, sunucu tarafından; “Efendim ekranlarda bize ulaşabileceğiniz numaralarımızı görüyorsunuz. Canlı yayınımız devam ettiği müddetçe bu numaralar üzerinden bizleri arayabilir ve yayına bağlanabilirsiniz. Yayına bağlandığınız zaman isminizi ve anne isminizi bizlere söyleyeceksiniz ve inşallah bizler de sıkıntılarımızla alakalı istişarelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Yaşadığımız olumsuzlukların metafizik alemden gelen bir sebebi var mı? Olabilir mi? Şüphelerimiz var. Niye şüphelerimiz var? Çünkü dünyevi olarak sebebini tespit edemediğimiz sıkıntılarımız var. Yani artık bu sebepsiz sıkıntılardan dolayı büyü, nazar veya musallat etkisi altında mıyız bunu merak ediyoruz. İşte bu merakımızı gidermek için inşallah kıymetli izleyicilerim sizlerle konuşacağız... Siz de efendim artık sıkıntılardan bıkmış bir haldeyseniz, artık efendim ne yaparsanız yapın hastalıklarınızdan, üzerinizdeki maddi bereketsizliklerden kurtulamıyor iseniz, ne yaparsanız yapın hiçbir işte muvaffak olamıyor iseniz ve bu hususta artık hani illallah ettik derler ya kardeşlerim, bıktık artık nedir bu sıkıntı diyorlar. Niye kırkına gelmiş evlenemiyor, kırkına gelmiş yaşıtları artık çocuklarını seviyor, kimisi altmışına gelmiş yaşıtları torunlarını seviyor ama gel gelelim benim Ahmet abim evlenemiyor. Benim Hatice ablam gelen bir süre talibe rağmen evlenemiyor... Ellisine geldi dikili bir ağacı yok... Şu bereketsizliği bir türlü atamıyoruz üzerimizden, üç adım ileri atsak beş adım geri atmak zorunda kalıyoruz, hangi işe girsek yüzümüz gülmüyor... Bunalmalar, daralmalar yaşayanlar, daim efendim kötü bir şey olacakmış gibi hissedenler, ... vücuttaki ağrılardan, ateşlenmelerden dert yanıp doktor doktor gezdiği halde sıkıntısı ile alakalı bir çözüm bulunamayanlar. Acaba vestan cinlerinin musallatıyla, efendim bedir cinlerinin musallatıyla mı bu hali yaşıyorlar? Üzerindeki aşırı sinir halinden tutun da geceleri uyuyamamaya kadar... bu tarz olumsuzlar acaba cinler alemindeki bu kabilelerin tesiriyle mi meydana geliyor. İşte inşallah bunları konuşacağız. Veya muhterem kardeşlerim karı koca arasındaki şiddetli geçimsizliğin efendim domuz yağı büyüsüyle, yarasa kanı büyüsüyle, kaşık büyüsüyle bir alakası olabilir mi? Kemiklerimizdeki ağrıların kemik büyüsüyle, işte basiretteki bağlılığın çeşitli hayvanların bağırsaklarını düğümleme sureti ile bir alakası olabilir mi? Bu büyülerle bir etkisi var mı? Nazarla bir etkisi var mı? Hepsini konuşacağız inşallah. Yani büyü, nazar ve musallat hususunda aklınızda ne kadar sual var ise hepsini programımız vesilesiyle cevaplandıracağız. Tek yapmanız gereken ücretsiz hatlarımızdan bizleri aramak.", program sunucusu ile programa telefon ile bağlanan izleyiciler arasında geçen diyaloglarda ise;(…) Siz bizi televizyondan takip edin... Zaten altı senedir bilfiil ne var efendim bir büyü tesiri var, sihir tesiri var. 6 senedir devam eden bir hal var yani. İsminde c olan bir kadından gelen bir sıkıntı hali var onu da söyleyelim yani. Bu evlilik gerçekleştirilemesin diye zaten Ali abimize ne yapılmış... 6 sene önce müracaat edilen bir büyü hali var, 3 sene evvel bir daha, son bir sene evvel ise bir daha bir sihir tesiri var yani 3 defa büyü yoluna müracaat edilmiş, üçü de aynı yerden geliyor... O sevgiyi emmişler, sihirle beraber fitne tohumları atmışlar, birbirlerinden uzaklaştırmışlar, birbirlerine karşı soğukluk vermişler.", (…) Tamam Rumeysa abla sen bizi televizyondan takip et... Şimdi Rumeysa ablamızın üzerinde bir büyü tesiri var mı yok ama tasallut hali var. Peki bu tasallutun kaynağı ne, anneden geliyor... Yani anneye büyü yapılıyor daha Rumeysa ablamız doğmadan evvel. Ardından Rumeysa kardeşimiz Halime ablamızın karnındayken annede büyü var ya o büyünün tesiriyle beraber bir tasallut hadisesi meydana geliyor. Evet ben hep söylüyorum arkadaşlar büyünün enerjisi, musallatın enerjisi, nazarın enerjisi nesilden nesile devam edebilir, anadan evlada geçebilir, kardeşten kardeşe geçebilir... Rumeysa kardeşim senin üzerinde ailedeki bu büyünün dışında ayrı oalrak da musallat var. Geceleri uyuyamaman, bunalman, daralman bedenine sirayet etmiş bu cinin tesiriyle meydana gelmektedir.", (…) Sen bizi televizyondan izle Şener abla olur mu... Şu an ailede çok aktif bir büyü var denilemez... ama 22 senedir cühenna cinleri aileye dadanmış. 22 senedir cühenna cinlerinin tesiri devam ediyor... Cühenna kabilesi birilerinin göndermesiyle gelen cin kabilesidir. Cinler biliyorsunuz üç sebepten insanlara musallat olurlar. Birincisi cinlere karşı yaptığımız hatalar... günahlarımız korkularımız, üç, birilerinin göndermesi. Cühenna cinleri davet edilmiş, Emine kızı Kezban'a gönderilmiş bütün ailesine bunun nesline sıkıntılar yaşat niyeti ile... Cinler alemi insanlar alemine paralel olarak yaratılmıştır. Cinler insanlarla aynı ortamdadırlar lakin mekan aynı osa da boyut farkından dolayı insanlar onu farkedemiyorlar. Şu anda nerdeyiz biz, bu kanalın stüdyosundayız. Şu stüdyoyu belki cinler aleminde bir hastane olarak kullanıyor olabilirler...", "Canlı Bağlantı (Ücretsiz Hat): 0212 700 00 ..", "Avrupa Danışma Hattı: +49 619678041.." şeklinde sözlü ve yazılı ifadelere yer verildiği görülmüştür.

İhlale konu programda, her insanın yaşam süreci içerisinde karşılaşmaları mümkün olan bazı maddi/manevi ve ruhsal sıkıntıların çoğunun, cin, büyü, musallat, nazar, yarasa kanı büyüsü, kaşık büyüsü, domuz yağı büyüsü vb. sebeplerden kaynaklandığının ifade edildiği ve bu yönde bazı reçeteler sunularak izleyicilerin dini hassasiyetlerinin istismarına yol açabilecek nitelikte yayın yapıldığı, bu tür yayınların insanları kaygı, korku ve endişeye sevk edebileceği ve bu konularda çeşitli sıkıntılar yaşamakta olan izleyicilerin maddi manevi zarara uğratılabileceği, dolayısıyla, maddi sıkıntılar, ailevi problemler, sağlık sorunları vb. sorunların nedenini batıl inanışlara ve uygulamalara dayandırıldığı, bu yolla mezkur yayında, kişisel çıkar sağlamak amacıyla insanların dini duygularının istismar edildiği kanaatine varılmıştır.

Bu nedenlerle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan; "Kişileri... veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez." ilkesinin ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanun’un diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Haziran 2019 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının bulunmadığı değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 21.114 (yirmibirbinyüzondört) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ (…) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir…” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.