Toplantı No : 2018/48
Toplantı Tarihi : 29.11.2018
Karar No : 10

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlali nedeniyle Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, İPC (PLUS MUSİC – PMC RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 26.11.2018 tarih ve 943 sayılı yazısına konu PLUS MUSİC logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 11.11.2018 tarihinde saat 16:01’de yayınladığı "Astroloji" adlı program yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, PLUS MUSİC logosuyla yayın yapan kuruluşta 11.11.2018 tarihinde saat 16:01’de canlı olarak yayınlanan, yayına sms ve telefon ile bağlanan izleyicilerin doğum tarihi ve anne ismine dair bilgilerle, kendisini telepati uzmanı olarak tanıtan kişinin insanların hayatlarına ve yaşadıklarına dair çıkarımda bulunulan "Astroloji" adlı programda, sunucu tarafından; “Evet, Songül Abla danışma hattı da şu an görmüş olduğunuz numaradan 0 539 328 41 73 yayın sonrası bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp'dan yazabilirsiniz, yurt içi yurt dışı Songül Ablanızla bu numaradan konuşabilirsiniz. Tabii ki seanslarımız da ücretlidir. Hani seanslarımızı ücretsiz, lütfen, sanmayın. Bazen arayıp a öyle miydi böyle miydi falan konuşmalar oluyor. Her şeyin bir bedeli var diyoruz, ben de vergi veriyorum, marka tescili, ruhsatlı bir telepati uzmanı olduğum için gelir de var gider de var. Tabii ki alacağız vereceğiz, alma verme döngüsü diyoruz…Dış hatlardaki herhangi birinde bir şey var mı? İlişki durumuna bakalım. Şimdi, ev durumu kapalı Yavuz'un. Yani, seninle son yok. Kapatmış, senle konuşsa da görüşse de, çocuğun olsa da, bu adam diyor ki ben evden hiç bir şey anlamıyorum diyor. Bu nedir? Uzatmaları oynarsınız, bir süre daha bu evlilik gider, sonra biter. Çünkü evi kapattım diyor. Sen istediğin kadar nikah sende olsun, adı evli ol, boş. Tamam mı bir tanem? Nereden arıyon Ayşe?…Bak mektuba da takmadım, seninle olan durumu kapalı diyor. Ben oraya taktım. Mektup olsun hadi. Mektup her gün herkes her yerden yazıyor. Yani, sosyal medya bile var, herkesin elinde telefon var şu an. Ayşecim evliliğin problemli ve kapalı. Başka sorun var mıdır?…Tamam canım, eğer yardım destek almak istersen danışma hattından beni arayabilirsin yayın sonrası. Hoşçakal. Tabii ki bir televizyondan daha fazla detay veremeyiz. Kurallara uymak zorundayız. Herkes, hayatta kurallar var.…Güzel canım. Sadece biraz işle ilgili şanssızlığı yıldız düşüklüğü var. İsterseniz danışma hattımı alıp yayın sonrası arayabilirsiniz., "Astroloji Canlı Yayın Telefonu - 0 888 233 30 30 Rehber yaz boşluk bırak Adını, Doğum Tarihini Gün Ay Yıl olarak Anne Adını, İlini ve Sorunu yaz 6688'e gönder. Tüm Operatörler için vergiler dahil Telefon-Dk - 10 TL / Sms - 19,8 TL" şeklinde sözlü ve yazılı ifadelere yer verildiği görülmüştür.

İhlale konu yayında, "Telepati uzmanı" olduğunu söyleyen kişinin evliliğin biteceği, boşanma olacağı, yıldız düşüklüğü olduğu vb. yönünde telkinleri ve korkutmaları olduğu, yayına bağlanan izleyicilerin talep ettiği kişiler ile sözde telepatik görüşmeler yaptığı, gaipten haber verdiği, özel seansların ücretli olduğu, programı yapan şahsın yardım ve destek verebileceği bunun için özel danışma hattına yönlendirmede bulunduğu hususları dikkate alındığında, mezkur yayında, fal ve batıl inançlar yoluyla insanların istismar edilerek, kazanç sağlama amacı taşındığı kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan "Kişileri fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez." ilkesinin ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanun’un diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa % 3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ekim 2018 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının bulunmadığı değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2018 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 17.065 (onyedibinaltmışbeş) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan; “(…) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir. …” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.