Toplantı No : 2017/12
Toplantı Tarihi : 22.03.2017
Karar No : 25

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlali nedeniyle UYARI, (KANAL 28- CA TELEVİZYON RADYO YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 13.03.2017 tarih ve 371 sayılı yazısına konu KANAL 28 logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 26.02.2017 tarihinde, 18:06:54-19:54:51 saatlerinde yayınladığı "Astro Kutay" adlı yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

KANAL 28 logosuyla yayın CA TELEVİZYON RADYO YAYINCILIK A:Ş. unvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 26.02.2017 tarihinde saat 18:06:54'de canlı ibaresiyle yayınlanan "Astro Kutay" adlı programda; ayrıntıları bahse konu uzman raporunda belirtildiği üzere; program boyunca Kutay isimli şahsın, burçlar hakkında yorumlar yaptığı ve programa telefonla bağlanan ya da mesaj gönderen kişilerin sordukları sorulara fal bakar tarzda, geleceğe ve geçmişe ait bilgiler verilerek yorumlar yapıldığı, program süresince 0212 595 30 05, 0545 874 10 45 ve sms 3969 şeklinde iletişim bilgilerinin ekranda yer aldığı, sunucunun zaman zaman bağlantı sağladığı kişilere "bana ayrıca ulaşın" ya da "ofisime gelin" şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüş olmakla mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

1-) 6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan "Kişileri fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez." hükmünün ihlali nedeniyle,

Kuruluşun, Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcıları uyarılır…” hükmü uyarınca UYARILMASINA, ayrıca uyarının kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı hâlinde idari para cezası uygulanacağının bildirilmesine,

2-) İhlale konu yayında iletişim hattı numaralarının kullanılması nedeniyle, dosyanın; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Kurumun görev ve yetkileri” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Abone, kullanıcı, tüketici ve son kullanıcıların hakları ile kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmak.” ve “Tüketicinin ve son kullanıcının korunması” başlıklı 48 inci maddesindeki; “Kurum, elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketici ve son kullanıcıların, hizmetlere eşit koşullarda erişebilmelerine ve hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik usul ve esasları belirler.” hükümleri kapsamında, değerlendirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.