Toplantı No : 2019/15
Toplantı Tarihi : 03.04.2019
Karar No : 40

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasının bir yıl içinde tekraren ihlali nedeniyle Kanun’un 32’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Yayın Durdurma (HAZAN TV– BİRİŞ RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK İLETİŞİM A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 01.04..2019 tarih ve 282 sayılı yazısına konu HAZAN TV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 15.03.2019 tarihinde saat 09:10’da yayınladığı ticari iletişim yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, kuruluşun 15.03.2019 tarihinde saat 09:10’da yayınladığı "Şeyh-i Şifa" adıyla prostat hastalarının kullanımına sunulan ve tamamen bitkisel olduğu belirtilen "Şifalı Macun Seti" isimli ürünün ticari iletişim yayınında, “Prostat sorunundan artık sıkılanlar/Ne denediyse işe yaramayanlar?/Prostat yüzünden özel hayatı alt üst olanlar/Prostat derdini bitirecek çözüm bulundu/Şimdi size çok çok iyi bir haberimiz var...-Kullanırken tamamen bitkisel hiç bir yan etkisi yok bildiğim kadarıyla?-Kesinlikle yok. Kudret narıyla yapılmış, yakı otlu....benim de elimde var, kullanıyorum, sabah aksam bir çay kaşığı,.... Bundan sabah akşam içecekler, kısa bir süre içerisinde bana çok dua edecekler....-Günde birer kaşık sabah ve akşam iki kere kullanıyoruz.-Yeterlidir. Zaten rahatlık kendini de gösterir. Görecekler ki çok rahatlayacaklar ne ameliyat, ne yan etkisi olan ilaçlar, hiç bir şey yok.-hocamızın da buyurduğu üzere beyefendilerde oluşan prostat hastalığına şifa niyetine ürettiğimiz bu mamul sizde veya bir dostunuzda oluşan prostat rahatsızlığını Allah'ın izni keremiyle bitirecektir. Yakı otu ve kudret narı özüyle bezenmiş, Allah'ın şifalı bitkileriyle oluşan bu ürünümüz lokman hekim düsturunda ilerleyen, bu yola adanmış hocalarımız Allah'ın keremiyle şifa bitkileri harmanlanıp müslümana müslüman ilacı olarak yapılmaktadır. Tamamiyle helal ve mübarek olan bu bitkiler, bitki uzmanı hocalarımızın özel formülleriyle yıllarca denenerek oluşturuldu ve sonunda da kesin çözüme kavuştuğuna dair kanaat getirildi. Yakı otu, kudret narı özü harmanlanıp tam bir öz haline getirilip sizlerle buluşturuyorlar. Prostat hastalığının bir yan etkisi de cinsel sorunlardır. Aile saadetinizde çözüm olacak Panax Ginseng özlü macunumuzu hiç bir ek fiyat almadan hediye ediyoruz. Çünkü hocalarımız bu hastalığı ve onun beraberinde getirdiği hastalıkları tamamen iyileştiremedikleri zaman, bu kazancın helal olmayacağını bizlere söylüyorlar. Biz de size tam şifa olacak, prostat hastalığını bitirecek, cinsel sorunlarınızı bitirecek tam bir set gönderiyoruz. Sizdeki bu sorunları bitirecek ki kazancımız helal olsun sizler de şifa bulun" -Bu ürünü kullanıp da, cemaatimden, dostlarımdan, tavsiye ettiğim kimselerden bize yararı olmadı diyene hiç rastlamadım. Herkes gözyaşları içerisinde, sevinçle boynuma sarılarak, defaatle öperek ne kadar faydalı olduğunu bana anlattılar. Ben kendimden biliyorum, ben kendimi biliyorum. Bende de bu rahatsızlık vardı, ben de kullandım. Dolayısıyla bu bir kere garanti. ..Bununla birlikte biz şu Şeyh-i Şifa markasını çok önemsiyoruz. Bunun dışında hiç bir markaya ben ne güvenirim, ne de garanti veririm...Yanında işte şu cinsel sorunlarına da çare arayanlar bunu da kullanacaklar.", "Bu iki hastalığı, prostat ve cinsel sorunlarınızı bitirecek iki şifalı mamulü sizlere ulaştıracağız, sizlere göndereceğiz. Prostatı olan kardeşlerimize sesleniyoruz. Yıllarca bu illetle uğraşıyorsunuz, alın size hocalarımızın şifalı bitkileri bulup buluşturup bir araya getirdiği, şifa olsun diye dualar ettiği bu mamuller size sağlık verecek, saadet verecek. ... -Aziz kardeşlerimiz alın, prostat ve aile saadeti hastalıklarına bir son verin....", “Kimyasal değil, prostat önleyici gıda destek seti olduğu belirtilen bu ürünün tüm yayın süresince; prostatın acısını, sızısını ve ağrısını bitirecek Şifalı Macun Seti//Prostatı olanlar izlesin/Sık idrara çıkanlar dikkat/Hoca'dan prostata çare/Prostat kabusuna son/ Sabah akşam yiyen prostattan kurtulur/012 3100852 18 30/Hediyesi ile 69 TL + kargo/0212 700 18 30"şeklinde sözlü ve yazılı ifadelerle, ürünün prostat ve cinsel rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilerek, sağlık sorunlarına çözüm olarak sunulduğu, sağlık beyanıyla satışı ve pazarlamasına yönelik yayın yapıldığı görülmüştür.

Bilindiği üzere, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 19’uncu maddesinin birinci fıkrasında; "...Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, 26 Ağustos 2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin Tanıtım Faaliyetlerinin Kapsamı ve Esaslarının anlatıldığı 5’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında "Beşerî tıbbi ürünlerin internet dâhil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma tanıtımı yapılamaz." hükmü,

Gıda kapsamında değerlendirilerek izin verilen ürünlere ilişkin, 5996 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 3.fıkrasında ise "...bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz..." hükmü yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler sağlık beyânı olarak kabul edildiği, bununla birlikte, TV ve radyo kanallarının reklamlarında veya programlarında gıda takviyeleri ve bazı kozmetik ürünlerin "zeka seviyesinde artış, iştahsızlık, erken boşalma, iktidarsızlık, sperm sayılarını arttırma, cinsel sorunları giderme, tansiyon ve ritm bozuklukları, mide bağırsak problemleri, hepatit C, hepatit B, diyare, hemoroid, gastrit/reflü, kolesterol seviyesini azaltma, astım şikayetlerinin giderilmesi, kemik erimesi, trombosit düşüklüğü, kanser (tümör), karaciğer büyümesi, kansızlık, idrar yolları problemleri, migren, baş ağrısı, uçuk tedavisi, metabolizmayı hızlandırması, sindirimi kolaylaştırması, hazımsızlığa iyi gelmesi" gibi bir çok sağlık beyanıyla tanıtımı ve satışı yapıldığı, yanı sıra bazı kozmetik ürünlerinde "bel ve boyun fıtığı, kireçlenme, romatizma, diz ve kas ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrıları, saç çıkarma, kellik" gibi semptomlarda tedavi edici özelliği belirtilerek yani sağlık beyanında bulunularak tanıtım ve satışının yapıldığı belirtilmektedir.

Bahse konu ürünün tanıtım ve satışına yönelik ihlale konu yayında, "Şifalı Macun Seti" isimli ürünün prostat ve cinsel rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilerek, birçok rahatsızlığa çözüm olarak sunulduğu ve ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla tanıtım, satış ve pazarlamasının yapıldığı sabit olup, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan ürünlerin sağlık beyanı ile tanıtılması ve bu tanıtımda yer alan ifadelerin, insanların hastanelere, tıp doktorlarına ve tıbbi tedavi yöntemlerine duydukları güvenin sarsılmasına neden olabileceği, toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği kanaatine varılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklamalar dikkate alındığında; ihale konu yayında, "Şifalı Macun Seti" isimli ürünün sağlık beyanı ile tanıtım, satışı ve pazarlamasının yapılmasının, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 19’uncu maddesinin birinci fıkrasına ve ilgili mevzuatına aykırılık taşıdığı, dolayısıyla mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde ... takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına ... yer verilemez ..." hükmünün ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Kuruluş hakkında, evvelce Üst Kurul’un 14.02.2019, 27.02.2019 tarih ve 2019/08, 2019/10 sayılı toplantısında alınan 17 ve 24 No’lu kararıyla kuruluşun 06.02.2019, 22.02.2019 tarihli yayınlarında 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının ihlali nedeniyle idari para cezası ile 5 kez program yayının durdurulmasına karar verildiği, anılan kararların kuruluşça 13,14.03.2019 tarihinde tebellüğ edildiği, Üst Kurul Kayıtlarından anlaşılmış olmakla; kuruluşun 15.03.2019 tarihinde saat 09:10’da yayınladığı "Şifalı Macun Seti" isimli ürünün tanıtım ve satışının yapıldığı ticari iletişim yayını ile, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasının yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde tekraren ihlali nedeniyle; Kanun’un 32’nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uyarınca anılan yayın kuruluşu hakkında ihlalin ağırlığı, ihlalin mahiyeti, anılan madde ile korunmak istenen kamusal menfaat ve kuruluşa ait müeyyide sicili göz önünde bulundurularak, 10 gün süre ile yayınının durdurulmasına karar verilmesi takdir edilmiştir.

Bu itibarla;

BİRİŞ RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK İLETİŞİM A.Ş. unvanlı ve “HAZAN TV” logolu kuruluşun; 15.03.2019 tarihinde saat 09:10’da yayınladığı "Şifalı Macun Seti" isimli ürünün sağlık beyanıyla tanıtım, satışı ve pazarlamasına yönelik yayına yer vermek suretiyle, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasının bir yıl içinde tekraren ihlali nedeniyle; 6112 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan "8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki ilkelerle dördüncü fıkrasına aykırı yayın yapılmasını müteakip verilecek yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının on güne kadar durdurulmasına; ikinci tekrarı halinde ise, yayın lisansının iptaline karar verilir." hükmü uyarınca, yayının ON (10) GÜN SÜREYLE DURDURULMASINA,

a) Geçici yayın durdurma kararının uygulanmasında; medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, Üst Kurul Kararının tebliğini müteakip saat 00:00’dan başlayarak logosunun yer aldığı ekranda; “Yayınımız, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 15.03.2019 tarihinde saat 09:10’da yayınlanan "Şifalı Macun Seti" isimli ürünün tanıtım ve satışının yapıldığı ticari iletişim yayınında, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirlenen ‘Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde ... takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına ... yer verilemez ...’ ilkesinin tekraren ihlali gerekçesiyle 10 gün süre ile durdurulmuştur.” metnine yayın durdurma süresince okunur şekilde yer vermesine,

b) 6112 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki ilkelerle dördüncü fıkrasına aykırı yayın yapılmasını müteakip verilecek yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde aynı ihlalin …. ikinci tekrarı halinde ise, yayın lisansının iptaline karar verilir.… Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir.” hükmü uyarınca yayın lisansının iptaline karar verileceği,

c) Ayrıca yayınlarına devam etmesi halinde, 6112 sayılı Kanun'un 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına … rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır.” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği, hususlarının kuruluşa yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.