Toplantı No : 2017/17
Toplantı Tarihi : 26.04.2017
Karar No : 92

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının ihlali nedeniyle İdari Para Cezası, (STAR TV-STARTV MEDYA HİZMETLERİ A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 21.04.2017 tarih ve 533 sayılı yazısına konu; STAR TV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 29.12.2016 tarihinde saat 17:08’de yayınladığı reklam yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, 29.12.2016 tarihinde saat 17:08’de TLC kanalının yılbaşı gecesi yayınlayacağı "Victoria's Secret Fashion Show" programın tanıtımını içeren söz konusu reklamda; podyumda iç çamaşırı ile şarkıcılar eşliğinde oynayan manken görüntüsünün yer aldığı, reklamda geleneksel olarak nitelendireceğimiz Türk müziği eşliğinde "Bir gelenek devam ediyor. Victoria's Secret Fashion Show yılbaşı gecesi 12'de TLC'de" ifadesinin kullanıldığı, reklamda yer alan programın TLC kanalında yılbaşı gecesi 00:03'de (01.01.2017) yayınlandığı ve başlangıcında akıllı işaret olarak; 13+, cinsellik ve olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar, yaş ve içerik sınıflandırmaları kullanıldığı görülmüştür.

Söz konusu reklamın çocuk ve gençler için uygun olmayan bir programın saati ve yayınlanacağı kanal hakkında bilgilendirildiği, reklam yayınının özellikle çocuklar ve gençler açısından olumsuz örnek teşkil edebilecek nitelikte olduğu, yayınlandığı saat itibariyle (17:08) çocuk ve genç izleyiciler için uygun içerikte olmadığı, tanıtımı yapılan programda kullanılan akıllı işaretlerin de bunu gösterdiği, ve bu bağlamda çocuk ve gençlerin ekran karşısında olabileceği bir saatte yayınlanan program tanıtımını içeren reklamın korumalı saatler içerisinde yayınlanması nedeniyle, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz." ilkesinin  ihlali nedeniyle,

Kuruluşa, 13.03.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce 10.05.2011 tarih ve 2011/28 sayılı toplantıda alınan 18 No’lu Üst Kurul Kararıyla 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, uyarı yaptırımı uygulandığı tespit edildiğinden, aynı hükümlerin tekraren ihlali nedeniyle, Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir” hükmü uyarınca kuruluş hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği,

6112 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca ihlalin ağırlığı ve yayın ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak; İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Kasım 2016 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 39.288.645,67 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, yüzde bir oranı (%1) 392.886,00 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.


Toplantıya Ait Şerhler

Toplantı No : 2017/17 Toplantı Tarihi : 26.04.2017 Karar No : 92

Üst Kurulun 26.04.2017 gün 17 sayılı toplantıda aldığı 92 no.lu karara karşı oy yazısı.
Üst Kurul Üyesi
Süleyman DEMİRKAN Şerhidir.