Toplantı No : 2017/17
Toplantı Tarihi : 26.04.2017
Karar No : 93

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının ihlali nedeniyle UYARI, (NTV-NTV RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 21.04.2017 tarih ve 523 sayılı yazısına konu; NTV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 29.12.2016 tarihinde saat 12:56’da yayınladığı reklam yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, 29.12.2016 tarihinde saat 12:56’de yılbaşı gecesi 12.00'de TLC yayın kuruluşunun yayınlayacağı, "Victoria's Secret Fashion Show" programın tanıtımında; üzerinde iç çamaşırları olduğu halde etrafında şarkı söyleyen erkek sanatçılara dans ederek eşlik eden bir manken ve üzerlerinde ipkini tarzı iç çamaşırları olan mankenlerin yer aldığı, reklam müziği olarak geleneksel olarak nitelendirilebilecek oryantal dansa uygun Türk müziği eşliğinde "Bir gelenek devam ediyor. Victoria's Secret Fashion Show yılbaşı gecesi 12'de TLC'de.", mezkur reklamda yer alan program TLC kanalında yılbaşı gecesi 00:03'te (01.01.2017) yayınlandığı ve başlangıcında akıllı işaret olarak; 13+, cinsellik ve olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar, yaş ve içerik sınıflandırmaları kullanıldığı görülmüştür.

Söz konusu reklamın çocuk ve gençler için uygun olmayan bir programın saati ve yayınlanacağı kanal hakkında bilgilendirildiği, reklam yayınının özellikle çocuklar ve gençler açısından olumsuz örnek teşkil edebilecek nitelikte olduğu, yayınlandığı saat itibariyle (12:56) çocuk ve genç izleyiciler için uygun içerikte olmadığı, tanıtımı yapılan programda kullanılan akıllı işaretlerin de bunu gösterdiği, ve bu bağlamda çocuk ve gençlerin ekran karşısında olabileceği bir saatte yayınlanan program tanıtımını içeren reklamın korumalı saatler içerisinde yayınlanması nedeniyle, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz." ilkesinin  ihlali nedeniyle,

Kuruluşun, Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcıları uyarılır…” hükmü uyarınca UYARILMASINA, ayrıca uyarının kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı hâlinde idari para cezası uygulanacağının bildirilmesine,

Üst Kurul Üyesi Süleyman DEMİRKAN’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.


Toplantıya Ait Şerhler

Toplantı No : 2017/17 Toplantı Tarihi : 26.04.2017 Karar No : 93

Üst Kurulun 26.04.2017 gün 17 sayılı toplantıda aldığı 93 no.lu karara karşı oy yazısı.
Üst Kurul Üyesi
Süleyman DEMİRKAN Şerhidir.