Toplantı No : 2018/48
Toplantı Tarihi : 29.11.2018
Karar No : 14

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 9'uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi ile 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının ihlali nedeniyle Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, İPC. (MEGA MÜZİK – CEYHAN YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 26.11.2018 tarih ve 944 sayılı yazısına konu MEGA MÜZİK logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 13.10.2018 tarihinde saat 09:38’de yayınladığı ticari iletişim yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, kuruluşun 13.10.2018 tarihinde saat 09:38’de yayınladığı "Samsung Galaxy S9" marka cep telefonu tanıtım ve satışına ilişkin ticari iletişim yayınında; “Samsung'un S9 modelini bugün sizlere sunacağız ve teknoloji pazarında, bugün sınırlı sayıdaki kişilere, bakın bu çok önemli, sınırlı sayıdaki kişilere, biz bugün bu telefonu, arkadaşlar, bedavaya göndereceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Bu telefonu, bugün, bedavaya göndereceğiz…yani bu kaç para diye soranlar var ekranın altında yazıyor ama ben söyleyecem tekrardan, 109 lirayı ödeyen bu telefona bedavaya sahip oluyor. Bakın, bedava bundan ötesi yok ama şunu söylüyorum, bakın, sınırlı sayıdaki kişilere, sevgili dostlar, reklam bittiği an itibari ile sakın ama sakın numaramızı aramayın, arasanız dahi, hattımızı düşürseniz dahi biz bu telefonu sizlere vermeyeceğiz çünkü sınırlı sayıda reklam giderini karşılayan, reklam boyunca alabilir bu telefonu…biz size, en son modelinin, en büyük hafızalı telefonu yollayacağız. Yani Samsung S9 sizlere 128 GB hafızası ile birlikte geliyor ve bununla birlikte, bitti mi bitmedi, bu kutudan sizlere telefonunuza özel orijinal kılıfı, ekran kırılmaz camı da yine aynı şekilde bedava ücretsiz olarak gelecek…Sevgili dostlar 20 GB internet, 1000 dakika konuşma, 1000 tane kısa mesaj da yine bu kampanyaya dahil oldu, onlara da huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz…Efendim dediğim gibi sınırlı sayıdaki kişilere göndereceğiz. 5 dakikalık bir zamanımız var demiştik, işte o beş dakikalık zamanı şu an itibarı ile başlattık ve efendim, kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor…15 gün sonra mağazalara giriş yapacak olan Samsung S9'u göndereceğiz. Sizler artık son model akıllı bir telefona sahip olacaksınız...600-700 liraya ekranlarını yapıyorlar kırıldığı zaman. Şimdi biz bugün, sizlere bu da televizyonumuzun hediyesi olarak gelecek. 100 lira değerinde ki kaskosunu biz kendimiz yaptırıyoruz.” "Samsung, Galaxy S9 + Plus, yeni seri en hızlısı, büyük ekran, tuşsuz tasarım, 3 renk, 128 GB hafıza, sınırlı sayıda stok - az sayıda şanslı izleyenlerimize özel, 0216 277 79 09, sadece 109 TL" şeklinde yazılı ve sözlü ifadelere yer verildiği görülmüştür.

İhlale konu yayında, piyasa değeri yaklaşık 4000-4500 TL olan söz konusu telefonun arayan herkese 109 TL’ye gönderileceği şeklinde piyasa gerçekleriyle bağdaşmayan beyanlarla ürünün pazarlamasının yapıldığı, “sınırlı sayıda stok, sınırlı sayıdaki kişilere gönderilecek” vb. ifadelerin izleyicinin ürünü hızlı bir şekilde almaya teşvik etmek maksadıyla yapıldığı, konu ile ilgili izleyicilerden RTÜK'e gelen şikayetlerde izleyicilerin, televizyon aracılığıyla aldıkları telefonların ekranda görülen ile aynı olmadığı, sahte ya da bozuk olduğunu belirttikleri hususları dikkate alındığında; mezkur reklamda, orijinal ürün görselleri ve özellikleri kullanılarak vatandaşların yanıltıldığı, dolayısıyla yanıltıcı, eksik ve çelişkili bilgiler sunulduğu ve böylece söz konusu yayının izleyicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.

Ayrıca, söz konusu ticari iletişim yayınına girişte ve çıkışta kapak kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Bu nedenlerle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi ile 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun'un 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrasının (c) bendinde yer alan, "Ticari iletişim.....Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek, zorundadır.” hükmü ile aynı Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolayca ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir." hükmünün ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

Bu itibarla; aynı yayınla, birden fazla yayın ilkesi ihlali olduğundan ve her iki ihlalin de idari para cezası yaptırımını gerektirdiğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, bahse konu ihlallerden en ağır (tek) cezanın verilmesi öngörüldüğünden,

İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Eylül 2018 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının bulunmadığı değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2018 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 17.065 (onyedibinaltmışbeş) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “…8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir. …” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.