Toplantı No : 2019/33
Toplantı Tarihi : 16.08.2019
Karar No : 21

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 9'uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlali nedeniyle Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, İPC. (TOP SHOP TV – STÜDYO MODERNA RADYO TELEVİZYON PRODÜKSİYON A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 08.08.2019 tarih ve 785 sayılı yazısına konu TOP SHOP TV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 02.08.2019 tarihinde saat 07:07’de yayınladığı ticari iletişim yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, kuruluşun 02.08.2019 tarihinde saat 07:07’de yayınladığı “BB Mobile” model cep telefonu tanıtım ve satışına ilişkin ticari iletişim yayınında; “Sevgili seyirciler, bugün inanılmaz bir fırsatla karşınızdayız. BB Mobile cep telefonu... Fiyatı sadece 99 lira. Yanlış duymadınız, sadece 99 lira. KVK'dan değişim garantili, Turkcell'den 50 liralık konuşma hediye. Ve tabii ki bir cep telefonundan beklediğiniz tüm özelliklere sahip. %100 Türk Malı, bizim gururumuz, Türkiye'de üretiliyor...Harika bir fırsat ama hemen şimdi aramanız gerekiyor. Şimdi BB Mobile cep telefonunuzun özelliklerini bir anlatalım: 430 saat bekleme, 8 saat konuşma süresi. Yanlış duymadınız, tam 430 saat bekleme, 8 saat konuşma süresi, inanılmaz. Radyosu var, hesap makinesi var, dönüştürücüsü var, geri sayım özelliği var, mesaj özelliği de var. Radyosu, geri sayım özelliği, kronometresi, hesap makinesi, dönüştürücüsü, hepsi var, her şey var. Bitmedi, bir de oyun var. BB Mobile 99 lira, yanında Turkcell'den 50 liralık konuşma hediye, doya doya konuşun diye, sevdiklerinizle, akrabalarınızla, arkadaşlarınızla doya doya konuşacaksınız. KVK'dan değişim garantili. Yanlış duymadınız, cep telefonumuzun iki yıl garantisi var…Biz telefonumuza güveniyoruz, sağlam ve dayanıklı ama oldu da bir sıkıntı oldu, oldu da bir arıza oldu, sizi tamirle uğraştırmıyoruz, değişim garantili, hem de KVK'dan. Cep telefonuna servet ödemeyin. Bir cep telefonundan beklediğiniz tüm özellikler onda var, işte karşınızda duruyor. Görünen köy kılavuz istemiyor. Cep telefonu istiyorsunuz, size bir hizmet olsun, halkımıza bir hizmet olsun diye karşınıza çıkardık. 99 liraya alın size cep telefonu, hem de BB Mobile kalitesiyle. %100 Türk Malı, Türkiye'de üretiliyor…%100 Türk malı. Türkiye'de üretiliyor. Son derece başarılı, şık, kaliteli, ve tabii ki Türk malı. Ayrıca BB Mobile cep telefonumuz askerlerin kullanımına da uygun. Alın, çocuğunuzu hediye edin. Alın, aile büyüklerinize hediye edin, eşinize hediye edin, kendiniz kullanın. Bir telefondan beklediğiniz tüm özellikler onda var ve sadece 99 lira. Yanlış duymadınız, sadece 99 lira. Ayrıca aile büyüklerimiz için de, yaşlılar için de ideal bir telefon. Bu fırsatı kaçıran üzülür. Şu anda karşınızda BB Mobile duruyor. Harika tasarımıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Gençler için, çocuklar için, herkes için ideal bir telefon. Boşu boşuna cep telefonlarına binlerce lira ödemeyin.”, "50 TL'lik Konuşma Kartı Hediye, topshoptr.com.tr'da Kredi Kartına Vade Farksız 3 Taksit, www.topshoptr.com, BB Mobile B1280 Cep Telefonu, 0212 708 77 .., 99.90 TL+Kargo, 012 404 75 .. , +49 69768990.. " şeklinde sözlü ve yazılı ifadelerle, cep telefonu tanıtımı ve satışının yapıldığı görülmüştür.

İhlale konu yayında, söz konusu telefonu arayan herkese 99 TL’ye gönderileceği ve yanında 50 TL değerindeki konuşma hediye edilmesi şeklinde piyasa gerçekleriyle bağdaşmayan beyanlarla ürünün pazarlamasının yapıldığı, telefon tanıtım ve satışına yönelik olarak satın almak isteyenlerin hemen şimdi aramaları gerektiği ifadesiyle, reklamın 'o güne özel bir sürede' ekrana getirildiği ve canlı yayın olduğu izlenimi oluşturularak zamanın sınırlı olduğu mesajının verildiği, oysa gün içinde ve farklı günlerde reklamın aynı ifadelerle tekrarlandığı dikkate alındığında, izleyicinin hem telefonun özellikleri hem de kampanya konusunda yeterince aydınlatılmayarak eksik bilgilendirildiği ve ürünü ivedilikle satın almaya teşvik edildiği, dolayısıyla kampanya yapıldığı izlenimi verilmek suretiyle ürünün satın alınmaya teşvik edilerek izleyicileri yanıltıcı ve çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.

Bu nedenlerle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun'un 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrasının (c) bendinde yer alan, "Ticari iletişim.....Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek, zorundadır.” hükmünün ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Temmuz 2019 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının bulunmadığı değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 21.114 (yirmibirbinyüzondört) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “…8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir. …” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.