Toplantı No : 2019/33
Toplantı Tarihi : 16.08.2019
Karar No : 25

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 9'uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlali nedeniyle Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, İPC. (CANLAR TV – ARMA SEBİL TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 08.08.2019 tarih ve 774 sayılı yazısına konu CANLAR TV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 01.08.2019 tarihinde saat 20:28’de yayınladığı ticari iletişim yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, kuruluşun 01.08.2019 tarihinde saat 20:28’de yayınladığı ticari iletişim yayınında; “Sevgili seyirciler, şimdi kazanç fırsatı sizinle. Tüm yatırımcıların ilgi odağı olan Silivri'de, Değirmenköy'de muhteşem parseller sizleri bekliyor. Kurban Bayramı'na özel kampanyayla Silivri Değirmenköy'de muhteşem parseller büyük indirimle sadece 35 bin Türk Lirası. 35 bin lira peşinat değil, yarısı değil, tamamı 35 bin Türk lirası. Evet, yapacağınız toplam ödeme 35 bin lira. Bütçenize uygun ödeme seçenekleriyle, gönül rahatlığıyla bizi arayın. 0 212 925 09 10. Şu anda çağrı merkezi sizlerden gelen çağrıları karşılıyor. Yatırım yapmak isteyenler arıyor. Küçük birikimlerini büyük kazanca dönüştürmek isteyenler arıyor. 0 212 925 09 10. Silivri'de benim de yerim olsun diyenler arıyor. Bir dikili ağacım olsun, bir avuç toprağım olsun diyenler arıyor sevgili izleyenler. 0 212 925 09 10…Evet, bayram kampanyasını duyanlar, görenler arıyor çünkü öyle böyle değil. Bu çok değerli, çok büyük bir fırsat. Silivri Değirmenköy'de, asfalta cephe parseller, az sayıda, kısa süreliğine sadece 35 bin lira. Şimdi hemen telefonlara sarılın, siz de arayın. 0 212 925 09 10. Silivri Değirmenköy'de, asfalta cephe, çok değerli, çok kıymetli, özel parseller Kurban Bayramı'na özel, az sayıda, sadece 35 bin liraya bu kampanyadan faydalanmak bir şans meselesi. İşiniz gücünüz rast gidecek, işiniz yolunda gidecek ve bu muhteşem yerlere sahip olma şansını siz bugün değerlendireceksiniz. Aklınıza hemen bankalar gelmesin bu arada kampanya çok büyük bir fırsat. Acaba borçlansam mı, eşimden, dostumdan borç alsam mı demeyin çünkü bu ticareti biz bize yapacağız. Kimseye borçlanmak yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Bize alo demeniz yeterli. Sorun, danışın, düşünün, taşının ama elinizi çabuk tutun. Çünkü az sayıda, çünkü sınırlı sayıda, çünkü muhteşem bir konumda. Hemen aramayan bin pişman. Keşke vaktiyle ben de alsaydım diyeceğinize hemen, şimdi, şu anda telefonlara sarılın. 0 212 925 09 10. Bu tartışmasız en doğru yatırım, en güvenilir yatırım. Bu en karlı yatırım. Bakın, toprak zarar etmez. Toprağa yapılan yatırım en garanti yatırım, sizler de biliyorsunuz. Bir avuç toprağımız yok ise, henüz bir yer alma fırsatı yakalayamadıysanız, işte o fırsat bu fırsat. Şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Silivri Değirmenköy'de asfalta cephe, müthiş özel parseller. Buradan yer alacaklar, geleceğiniz çok parlak. Gelecekte çok sağlam bir yatırımınız olacak. Şimdi telefonlara davranın. 0 212 925 09 ...”, “Bayrama Özel-Sınırlı Sayıda, Silivri Değirmenköy'de Asfalta Cephe Özel Parseller, +90 212 925 09 .., Yaşam Arsa Ofisi” şeklinde sözlü ve yazılı ifadelere yer verildiği görülmüştür.

İhlale konu yayında, tanıtımı ve satışı yapılan arsaların 35 bin Türk Lirası'na satıldığının belirtilmesine rağmen, kaç parsel ve kaç metrakare olduğunun belirtilmediği, bununla birlikte ekranda sürekli olarak yer alan “sınırlı sayıda” ibaresi ile seslendirmede yer verilen “az sayıda, sınırlı sayıda, elinizi çabuk tutun” şeklinde ifadelerle, izleyicinin ürünü hızlı bir şekilde almaya teşvik etmek maksadıyla yapıldığı ve ürüne ilişkin kesin bilgilerin verilmediği, dolayısıyla, yanıltıcı ve eksik bilgiler sunulduğu ve böylece söz konusu yayının izleyicileri yanıltıcı ve çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.

Bu nedenlerle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun'un 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrasının (c) bendinde yer alan, "Ticari iletişim.....Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek, zorundadır.” hükmünün ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Temmuz 2019 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının bulunmadığı değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 21.114 (yirmibirbinyüzondört) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “…8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir. …” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.