Toplantı No : 2019/37
Toplantı Tarihi : 10.09.2019
Karar No : 14

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 9'uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlali nedeniyle Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, İPC. (VATAN – VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 09.09.2019 tarih ve 853 sayılı yazısına konu VATAN logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 26.08.2019 tarihinde saat 11:29’da yayınladığı ticari iletişim yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, kuruluşun 26.08.2019 tarihinde saat 11:29’da yayınladığı “Nokia 230” model cep telefonu tanıtım ve satışına ilişkin ticari iletişim yayınında; sunucu tarafından; "Bugün çok heyecanlıyım ben, neden? Çünkü bugün bir dünya markasını, bir dünya devini sizlere sunacağız sevgili izleyenler... Kızlarımızın ellerinde bulunan cep telefonları bir dünya markası, ne markası? Nokia... Cep telefonları ilk çıktığında belki bugün 17-18 yaşlarındaki çok belki hatırlamayabilirler ama şöyle hani 25 yaş üzeri çok iyi bilir, Nokia bu işin piridir, Nokia bu işin kralıdır…Bakın Nokia'nın işte yeni modeli huzurlarınızda sevgili izleyenler. O kadar çok özellik var ki; o kadar çok çeşit var ki! Çift kameralı selfie yapabiliyorsunuz... Orjinal olduğunu da söylemek istiyorum sevgili izleyenler bakın Nokia'nın kabartması var burda. Orjinal Nokia cep telefonu şu anda elimde görüyorsunuz...100 tl Nokia 230 cep telefonu... Soru yok, kura yok, çekiliş yok ama hızlı davranmanız lazım. Şimdi gelelim telefonumuzun özelliklerine, bakın böyle göstereyim...Klipler yükleyebiliyorsunuz... Kaliteye bakar mısınız, HD kalitesinde... Sensörlü... Bir de resimler çekiyor ki sormayın gitsin...Video çekimden tutun da radyo dinleme özelliği, 52 saat müzik dinleme süresi var yani sadece müzik açsanız, videoları dinlemeye başlasanız, klipleri izlemeye başlasanız 52 saat şarjı bitmiyor... Şarjı normalde bir hafta dayanıyor ama sürekli şarkı dinleseniz bile 52 saat iki günden fazla. İki buçuk gün nerdeyse iki buçuk gün şarj süresi var... Metal kasa olduğunu söyleyelim çelik yani dayanıklı sağlam bir cep telefonu... Ses kaydetme özelliği, alarmlar, çift kamerası var önde ve arkada kamerası var sevgili izleyenler... ", "Nokia 230 Cep Telefonu"; "Ürün İade Garantisi"; "100 TL+Kargo"; "0216 740 03 .." şeklinde sözlü ve yazılı ifadelerle, cep telefonu tanıtımı ve satışının yapıldığı görülmüştür.

İhlale konu yayında, tanıtımı yapılan telefonun piyasa fiyatının yaklaşık 399,99 TL olduğu, söz konusu telefonun arayan herkese 100 TL’ye gönderileceği şeklinde piyasa gerçekleriyle bağdaşmayan beyanlarla ürünün pazarlamasının yapıldığı, konu ile ilgili izleyicilerden RTÜK'e gelen şikayetlerde izleyicilerin, televizyon aracılığıyla aldıkları telefonların ekranda görülen ile aynı olmadığı, sahte ya da bozuk olduğunu belirttikleri hususları dikkate alındığında; mezkur reklamda, orijinal ürün görselleri ve özellikleri kullanılarak vatandaşların yanıltıldığı, dolayısıyla yanıltıcı, eksik ve çelişkili bilgiler sunulduğu ve böylece söz konusu yayının izleyicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.

Bu nedenlerle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bu itibarla;

6112 sayılı Kanun'un 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrasının (c) bendinde yer alan, "Ticari iletişim.....Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek, zorundadır.” hükmünün ihlali nedeniyle,

6112 sayılı Kanun'un 32’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan8’inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Temmuz 2019 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 440.416,67 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 21.114 (yirmibirbinyüzondört) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “…8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir. …” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.