Toplantı No : 2017/12
Toplantı Tarihi : 22.03.2017
Karar No : 16

Karar Konusu : Bursa Özlem Radyo Televizyon Yay. A.Ş. Unvanlı Kuruluşun Çağrı Adı Değişikliği Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 20.03.2017 tarih ve 8257 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa İli Karacabey İlçesine yönelik yerel radyo (R3) yayın lisans başvurusu olan ve 6112 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesi kapsamında yayınlarına “Genel Yayın” türünde devam eden “Bursa Özlem Radyo Televizyon Yay. A.Ş.” unvanlı kuruluşun, “KARACABEY FM” olan radyo çağrı işaretini “Radyo Extra Türkçe Müziğin Kalbi” olarak değiştirme talebi ile ilgili olarak;

6112 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrası ile Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar İle Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında, Türk Patent Enstitüsü’ne “Radyo Extra Türkçe Müziğin Kalbi” ibaresi için marka tescil başvurusu bulunan “Bursa Özlem Radyo Televizyon Yay. A.Ş.” unvanlı kuruluşun “KARACABEY FM” olan çağrı işaretinin “Radyo Extra Türkçe Müziğin Kalbi” olarak Üst Kurul kayıtlarında değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.