Toplantı No : 2019/11
Toplantı Tarihi : 06.03.2019
Karar No : 7

Karar Konusu : Derin Televizyon Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. Unvanlı Kuruluşun Yüksek Çözünürlüklü (HD) Yayın Tekniğinde Kablolu Televizyon (K-TV HD/Çok İl) Yayın LisansTalebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 05.03.2019 tarih ve 7359 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

6112 sayılı Kanun’un “Gelirlerin Tahsili” başlıklı 42’nci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası ve aynı yönetmeliğin “Değerlendirme, Lisans veya Yayın İletim Yetkisi Verilmesi” başlıklı 15’inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde kablolu televizyon yayın lisans ücretinin tamamını “Derin Televizyon Yayıncılık ve Ticaret A.Ş” unvanlı ve “S SPORT 2” logolu kuruluşa, kablolu yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren on (10) yıl süreli “Sağlık-Spor” konulu “Tematik Yayın” türünde yüksek çözünürlüklü yayın tekniğinde (HD) kablolu televizyon (K-TV-HD/Çok İl) yayın lisansı verilmesine oy birliği ile karar verildi.