Toplantı No : 2021/14
Toplantı Tarihi : 07.04.2021
Karar No : 1

Karar Konusu : Haberistanbul Televizyon Radyo Yayıncılığı Hizmetleri A.Ş. Unvanlı Kuruluşun, Standart Çözünürlüklü (SD) Yayın Tekniğinde Uydu Televizyon (U-TV SD) Yayın Lisans Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 05.04.2021 tarih ve 7921 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

6112 sayılı Kanun’un “Gelirlerin Tahsili” başlıklı 42’nci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin “Uydu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrası, “Değerlendirme, Lisans ve Yayın İletim Yetki Belgesi Verilmesi” başlıklı 15’inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde uydu televizyon yayın lisans ücretinin ilk taksitini yatıran “Haberistanbul Televizyon Radyo Yayıncılığı A.Ş” unvanlı ve “HABERİSTANBUL” logolu kuruluşa, 05.04.2021 tarihinden geçerli on (10) yıl süreli “Genel Yayın” türünde standart çözünürlüklü (SD) yayın tekniğinde uydu televizyon yayın lisansı (U-TV SD) verilmesine, oy birliği ile karar verildi.