Toplantı No : 2019/05
Toplantı Tarihi : 23.01.2019
Karar No : 6

Karar Konusu : “MNG Medya ve TV Yayıncılık A.Ş” ile “Sekiz Buçuk Medya Televizyon Yayıncılık A.Ş.” Unvanlı Kuruluşların Logo Değişikliği Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 21.01.2019 tarih ve 25916 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Üst Kuruldan uydu televizyon yayın lisansı (U-TV) bulunan ve yayınlarına “Genel Yayın” türünde devam eden “MNG Medya ve TV Yayıncılık A.Ş.” unvanlı kuruluşun “TV8,5” olan logosunu “TV8WORLD” olarak,

Üst Kuruldan uydu (U-TV) ve kablolu (K-TV) televizyon yayın lisansı bulunan ve yayınlarına “Genel Yayın” türünde devam eden “Sekiz Buçuk Medya Televizyon Yayıncılık A.Ş.” unvanlı kuruluşun “TV8WORLD” olan logosunu TV8,5” olarak,

Değiştirme talepleri ile ilgili olarak;

6112 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrası ve Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar İle Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde,

Türk Patent Enstitüsünden “TV8WORLD” ibaresinin marka tescili bulunan “MNG TV Yayıncılık A.Ş.”'nin logo kullanımına Marka Lisans Anlaşması ile izin verdiği “MNG Medya ve TV Yayıncılık A.Ş.” unvanlı kuruluşun, “TV8,5” olan televizyon logosunun “TV8WORLD” olarak,

Türk Patent Enstitüsünden “TV8,5” ibaresinin marka tescili bulunan “MNG TV Yayıncılık A.Ş.”nin logo kullanımına Marka Lisans Anlaşması ile izin verdiği “Sekiz Buçuk Medya Televizyon Yayıncılık A.Ş.” unvanlı kuruluşun, “TV8WORLD" olan televizyon logosunun “TV8,5” olarak,

Üst Kurul kayıtlarında değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.