Toplantı No : 2020/07
Toplantı Tarihi : 12.02.2020
Karar No : 12

Karar Konusu : Mrt Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş. Unvanlı Kuruluşun Logo Değişikliği Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 11.02.2020 tarih ve 5530 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Üst Kuruldan "Genel Yayın" türünde ve standart çözünürlüklü yayın tekniğinde uydu televizyon (U-TV SD) yayın lisansı ile karasal ortamdan yerel radyo (R3) yayın lisans başvurusu ve bu başvuruya istinaden, 6112 sayılı Kanun'un Geçici 4'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında Konya İli Cihanbeyli İlçesine yönelik olarak 102.0 MHz frekansından radyo yayını yapma hakkı bulanan "Mrt Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş." unvanlı kuruluşun "Belediyem TV" olan televizyon logosunu "YÖRÜK TV" olarak değiştirme talebi ile ilgili olarak;

6112 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrası ve Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar İle Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu'na "YÖRÜK TV" ibaresi için marka tescil başvurusu bulunan "Mrt Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş." unvanı kuruluşun "Belediyem TV" olan logosunun "YÖRÜK TV" olarak Üst Kurul kayıtlarında değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.