Toplantı No : 2019/14
Toplantı Tarihi : 28.03.2019
Karar No : 5

Karar Konusu : Profesyonel Yayıncılık Radyo İletişim Medya Tanıtım A.Ş. Unvanlı Kuruluşun Çağrı İşareti ve Yayın Türü Değişikliği Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 26.03.2019 tarih ve 9223 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Üst Kurul’a, 6112 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yerel radyo (R3) lisans başvurusu ve bu başvuru kapsamında Ankara İline yönelik radyo yayını yapma hakkı bulunan “Profesyonel Yayıncılık Radyo İletişim Medya Tanıtım A.Ş.” unvanlı kuruluşun “Radyo On” olan çağrı işaretini “Bayram FM Ankara” olarak ve "Genel Yayın" olan yayın türünü "Eğitim-Kültür" konulu "Tematik Yayın" türü olarak değiştirme talebi ile ilgili olarak;

6112 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrası ve Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar İle Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan “Bayram FM Ankara” markasına ait başvuru belgesi bulunan “Profesyonel Yayıncılık Radyo İletişim Medya Tanıtım A.Ş.” unvanlı kuruluşun, “Radyo On” olan çağrı işaretinin “Bayram FM Ankara” olarak,

6112 sayılı Kanun’un “Genel ve Tematik Yayın” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde, radyo yayın türü değişikliği talebine ilişkin bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz eden anılan kuruluşun, “Genel Yayın” olan radyo yayın türünün “Eğitim-Kültür” konulu “Tematik Yayın” türü olarak,

Üst Kurul kayıtlarında değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.