Toplantı No : 2017/17
Toplantı Tarihi : 26.04.2017
Karar No : 44

Karar Konusu : Şıra Basın Yayın San. ve Tic. A.Ş. Unvanlı Kuruluşun Çağrı Adı Değişikliği Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 24.04.2017 tarih ve 10722 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Üst Kurula Elazığ il merkezine yönelik yerel radyo (R3) yayın lisans başvurusu olan ve 6112 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesi kapsamında yayınlarına “Eğitim-Kültür” konulu “Tematik Yayın” türünde devam eden 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yayınları durdurulan, daha sonra 675 sayılı KHK ile tekrar yayına başlayan “Şıra Basın Yayın San. ve Tic. A.Ş.” unvanlı kuruluşun bu süre zarfından bu hususlar nedeniyle ticaret sıkıntı yaşamaları nedeniyle “YAĞMUR FM” olan radyo çağrı işaretini “FIRAT FM” olarak değiştirme talebi ile ilgili olarak;

6112 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrası ve Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar İle Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde, Türk Patent Enstitüsü’ne “FIRAT FM” ibaresi için marka tescil başvurusu bulunan “Şıra Basın Yayın San. ve Tic. A.Ş.” unvanlı kuruluşun “YAĞMUR FM” olan çağrı işaretinin “FIRAT FM” olarak Üst Kurul kayıtlarında değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.