Toplantı No : 2017/17
Toplantı Tarihi : 26.04.2017
Karar No : 46

Karar Konusu : Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş. Unvanlı Kuruluşun Uydu Radyo Yayın Lisansı (U-RD) Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 24.04.2017 tarih ve 11560 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği’nin “Uydu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrası ve “Değerlendirme, Lisans veya Yayın İletim Yetkisi Verilmesi” başlıklı 15’inci maddesinin birinci fıkrası ile 6112 sayılı Kanun’un “Gelirlerin Tahsili” başlıklı 42’nci maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde uydu radyo yayın lisans ücretinin tamamını yatıran “Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş.” unvanlı ve “VAV RADYO” çağrı işaretli kuruluşa, uydu yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren on (10) yıl süreli “Genel Yayın” türünde uydu radyo yayın lisansı (U-RD) verilmesine oy birliği ile karar verildi.