Toplantı No : 2019/05
Toplantı Tarihi : 23.01.2019
Karar No : 5

Karar Konusu : Uçankuş Medya Yayıncılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Unvanlı Kuruluşun Yüksek Çözünürlüklü (HD) Yayın Tekniğinde Uydu Televizyon Yayın (U-TV HD) Lisans Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 21.01.2019 tarih ve 29297 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

"Genel Yayın" türünde standart çözünürlüklü (SD) yayın tekniğinde 19.01.2016 tarihinden geçerli 10 (on) yıl süreli uydu televizyon yayın lisansı (U-TV SD) bulunan "Uçankuş Medya Yayıncılık Hizmetleri Ticaret A.Ş." unvanlı ve "Uçankuş Eğlence Müzik" logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, "Genel Yayın" türünde yüksek çözünürlüklü (HD) yayın tekniğinde uydu televizyon yayın lisansı (U-TV HD) talebi ile ilgili olarak;

6112 sayılı Kanun’un “Yayın Lisansı Türleri, Süresi ve Devir” başlıklı 27’nci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, “Uçankuş Medya Yayıncılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.” unvanlı ve “Uçankuş Eğlence Müzik” logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşa standart çözünürlüklü (SD) yayın tekniğinde uydu televizyon yayın lisansı (U-TV SD) süresiyle sınırlı olarak, yüksek çözünürlüklü (HD) yayın tekniğinde uydu televizyon yayın lisansı (U-TV HD) verilmesine oy birliği ile karar verildi.