Toplantı No : 2016/06
Toplantı Tarihi : 28.01.2016
Karar No : 103

Şerh Konusu : Üst Kurulun 28.01.2016 gün ve 06 sayılı toplantıda aldığı 103 no.lu karara karşı oy yazısı.

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 11.01.2016/30 tarih/sayılı yazısının incelenmesi sonucunda, KANAL D logosuyla yayın yapan DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında alınan “6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkra (d) bendinin ihlal edildiği” yönündeki oyçokluğu kararına karşıoy kullandım.

Beyaz Show isimli haftada bir gün yayınlanan eğlence programının incelenen 08.01.2016 tarihli bölümünde, telefonla bağlanan ve öğretmen olduğunun belirten bir izleyicinin güney doğudaki olaylar hakkındaki görüşlerinin ve sunucu Beyazıt Öztürk’ün de bu görüşlere katılır şekilde yorum yapması nedeniyle Üst Kurul’un yayında terör örgütü propagandası yapıldığı yönünde karar almasını son derece hatalı buluyorum.

İlgili deşifre metin incelendiğinde, bahse konu telefon konuşmasında izleyicinin sadece ölen çocuklara ve ağlayan analara karşı duyarsız diğer bölgeleri kalmamaya davet ettiği, yaptığı çağrının terör örgütüyle ilgisinin olmadığı, olayların insani boyutuna değinerek ve bir öğretmen olarak çocuklara şefkatle yaklaşılması çağrısı yaptığı görülmektedir. Dolayısıyla böyle bir çağrıya da görevli sunucunun insan olarak anlayışla yaklaşması elbette ki doğal karşılanmalıdır. Yayında terör örgütünün adının dahi geçmemesi bir yana, konu edilenin de terör sözcüğü içermeden bölgedeki hedefsiz şiddet ve bu şiddetin kurbanı çocuklar olduğu açıkça görülmektedir.

6112 sayılı Kanun’un ilgili hükmü gereğince Uzmanlık esasına göre görev yapan İzleme ve Değerlendirme Dairesinin her zamanki uygulamasından farklı olarak, ilgili uzman raporunda da ihlal belirtilmeden tespit ve deşifre metne yer verildiği, ihlal olduğu değerlendirmesinin sadece Daire Başkanı imzalı üst yazıda bulunduğu dikkati çekmektedir.

Programın uzun yıllardır benzer içerikle yayınlanan bir magazin/eğlence programı olduğu, şöhretli sunucusunun herhangi bir politik söylemden uzak duruşunun da kamuoyunca iyi bilindiği göz önüne alındığında, böyle bir yayında terörü teşvik etmek, terör örgütlerinin korkutucu yayını yansıtarak toplumu yıldırmak gibi bir amaç bulmanın hakkaniyete aykırı, tamamen taraflı karar olacağı görüşündeyim.

Yukarıdaki hususlar nedeniyle yayında ihlal olmadığını düşündüğümden kararda karşıoy kullandım.


Süleyman DEMİRKAN
Üst Kurul Üyesi