Toplantı No : 2016/06
Toplantı Tarihi : 28.01.2016
Karar No : 103

Şerh Konusu : Üst Kurulun 28.01.2016 gün ve 06 sayılı toplantıda aldığı 103 no.lu karara karşı oy yazısı.

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 11.01.2016 tarihli ve 30 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; KANAL D logosuyla yayın yapan DTV HABER VE GÖRSEL YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında idari para cezası uygulanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Kanal D yayın kuruluşunda, 08 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan “Beyaz Show” isimli eğlence programında, bir izleyici telefonla bağlanmış ve “…Türkiye'nin doğusunda, güneydoğusunda neler olup bittiğinin farkında mısınız? Burada doğmamış çocuklar, anneler insanlar öldürülüyor..” şeklinde görüşünü belirtmiştir. İzleme ve değerlendirme raporunda konuyla ilgili sadece diyalogların deşifresi yapılmış ve herhangi bir müeyyide önerilmemiştir.

 Ancak Üst Kurul oy çoğunluğuyla, söz konusu ifadelerin 8/1-d maddesi kapsamına girdiği gerekçesiyle yayıncı kuruluş hakkında müeyyide uygulanmasına karar vermiştir. İhlal gerekçesi olarak gösterilen ifadeler bir izleyicinin canlı yayına katılarak yaşanan olaylarla ilgili kamuoyunun ilgisinin yeterli olmadığını vurgulamaktan ibarettir. Söz konusu ifadeler eleştirel bir yaklaşımı ortaya koymuştur. Herhangi bir şiddet çağrısı içermemesine rağmen, bu sözler üzerinden bir yayıncı kuruluşun (d) maddesine göre cezalandırılması, ifade ve medya özgürlüğünü engelleyici bir tutumdur. Bu yayının 6112 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir yayın hizmet ilkesini ihlal etmediği kanaatindeyim. Zaten müeyyideyi gerektiren bir durum olmadığı konuyla ilgili tutulan izleme raporunda da açıkça görülmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.


Ersin ÖNGEL
Üst Kurul Üyesi