Toplantı No : 2019/04
Toplantı Tarihi : 16.01.2019
Karar No : 6

Karar Konusu : Yayın durdurma müeyyidesinin uygulanmaması nedeniyle 6112 sayılı Kanun’un 32’inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Yayın Lisans İptali ve 33’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yasal işlem yapılması, (MÜZİK TÜRK – EBRU RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 14.01.2019 tarih ve 45 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

MÜZİK TÜRK logosuyla yayın yapan EBRU RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluşun, 29.11.2018 tarihinde saat 06:43’de yayınladığı ticari iletişim yayını nedeniyle Üst Kurul’un 05.12.2018 tarih ve 2018/49 sayılı toplantısında alınan 15 No’lu karar ile, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının bir yıl içinde tekraren ihlali nedeniyle anılan Kanun’un 32’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 10 gün süreyle yayınlarının durdurulmasına karar verildiği, kuruluşça söz konusu Üst Kurul kararını 31.12.2018 tarihinde saat 23:52 itibariyle 10 günlük geçici yayın durdurma müeyyidesini uygulamaya başladığı, ancak anılan karara karşı dava açıldığına dair Üst Kurul kayıtlarında herhangi bir bilgi ve belge olmamasına rağmen, 04.01.2019 tarihinde saat 17:39 itibariyle süresinden önce uygulamayı durdurarak, Üst Kurul kararının gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam ettiği tespit edilmiştir. (31.12.2018 -10.01.2019 tarihli tam gün yayınları).

Bu itibarla;

1) EBRU RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. unvanlı ve “MÜZİK TÜRK” logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, 6112 sayılı Kanun'un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "...Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir." hükmü uyarınca YAYIN LİSANSININ İPTALİNE,

2) İlgili kuruluşun yayın lisansının iptal edildiği hususunun Kanun’un 29’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere TÜRKSAT A.Ş.’ye bildirilmesine,

3) Yayınları geçici olarak durdurulmasına rağmen yayınlarına devam etmesi nedeniyle; 6112 sayılı Kanun’un “Adli Yaptırımlar” başlıklı 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır." hükmü uyarınca, yasal işlem başlatılmasına,

4) Yayın Lisansının iptaline rağmen yayınına devam etmesi halinde, 6112 sayılı Kanun’un “Adli Yaptırımlar” başlıklı 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır." hükmü uyarınca işlem yapılacağı hususunun, kuruluşa yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.