Yedinci Gelecekle İletişim Çalıştayı

08 Mayıs 2015 Cuma günü Çalıştay resmi açılışı ile çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak Mehmet Akif ERSOY’un Çanakkale Şehitlerine şiiri seslendirilmiştir. Selamlama konuşmalarında öğrenciler adına Cazira TAŞMATOVA, RTÜK Başkan Prof Dr. Davut DURSUN, 18 Mart Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet ERDEM, Çanakkale Valisi Ahmet ÇINAR konuşma yapmıştır. Çalıştayın bu kısmı TRT tarafından canlı program yapılmıştır. Kokteyl arasından sonra ise “Bölgesel İşbirliğinin Geliştirilmesinde Medyanın Rolü” Paneli gerçekleştirilmiştir. Oturum Başkanlığını Doç Dr. Hülya ÖNAL’in yaptığı panelde “Ortak Mekânlar” konusunda Saraybosna’dan Mustafa ŞEFO, “Tarih Benzerliği” konusunda Aşgabat’tan: Myratdurdy GARJANOV, “Yazılı Medya ve Dil” konusunda Prizren’den Esin MUZBEG, “TV-Radyo Yayınları” konusunda Komrat’tan Elena MOKANU, “Ders Kitapları” konusunda Bağdat’tan Haydar HADİ birer sunum yapmıştır. Öğle yemeği Üniversitede yenilmiştir.

Daha önce Valilik ile işbirliği içinde “Şehitliklerin Ziyareti” 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. 4 Otobüs ve 1 Minibüs ile 2 Araç ile gerçekleşen bu ziyaretlerde araçlar birbirinden bağımsız hareket etmiştir. Her araçta bir rehber görevlendirilmiştir. Çanakkale-Eceabat-Çanakkale vapur geçişleri Valilik tarafından sağlanmıştır.

Akşam yemeği sonrasında “Çanakkale Ruhundan GELECEĞE MEKTUP 7. Gelecekle İletişim Çalıştayı Özel Gazetesi” hazırlama ekibi Üniversiteye geçmiştir. Gazete gece hazırlanmış ve baskıya hazır hale getirilmiştir. Bir sonraki gün sayfa düzeni yapılan 8 sayfalık gazete basılarak son oturumda dağıtılmıştır.

09 Mayıs 2015 Cumartesi günü katılımcılar Anadolu yakasında tarihi mekânları ziyaret etmiştir. Katılımcılara 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesinden öğrenciler eşlik etmiştir. Bu arada grafik ve video çalışmaları içinde çalışma kümeleri çalışmalarını devam ettirmişlerdir. Öğle üzeri iskelede bir araya gelen katılımcılar Lapseki-Gelibolu vapuru ile Gelibolu civarındaki mekanları ziyaret etmişlerdir. Öğle yemeği kumanya olarak vapurda yenmiştir. Burada Süleyman Paşa, Namık Kemal mezarları ziyaret edilerek Çimpe Kalesine geçilmiştir. Gelibolu Kalesi ziyareti sonrasında Lapseki’ye geçilmiştir.

Grafik Atölyesi kapsamında ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Didem Çatal yönetiminde çalıştaya katılan öğrenciler tarafından Çanakkale Şehitlik ziyaretlerine ilişkin duyguları mektuba dökülmüş, ardından kendi çektikleri fotoğraflarla birleştirilerek kartpostal haline getirilmiştir. Kartpostallar Çalıştayın kapanışında büyük boy olarak sergilenmiş ve basımı gerçekleştirilen kartpostallar tüm katılımcılara hatıra olarak hediye edilmiştir.

Akşam Yemeği sonrasında video ve grafik çalışma kümeleri üniversiteden hocaların eşliğinde İletişim Fakültesi’ne geçmişler ve çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Aynı zamanda Çalıştay Sonuç Bildirisini hazırlayan küme de sonuç bildirisini hazırlamıştır.

10 Mayıs 2015 saat 10.00 da kapanış oturumunu yapan Çalıştay öncesinde grafiklerin sergisi yapılmıştır. Gazete dağıtılmıştır. Yapılan video sunumu sonrasında İletişim Fakültesi RTV Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hülya ÖNAL teşekkür konuşması yapmıştır. RTÜK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU tarafından Sonuç bildirisi okunmuş ve kapanış konuşması gerçekleştirilmiştir.

Gençler Öğle yemeği öncesi ÇOMÜ tesislerinde veda çayı içmişler, ardından öğle yemeğine geçmişler ve Çanakkale’den ayrılmışlardır.

 

YEDİNCİ GELECEKLE İLETİŞİM ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ

 

  • Çalıştay katılımcıları Çanakkale’de sonsuzluğu yaşayan vatan savunucuları karşısında saygıyla eğilir...

 

  • Yedinci Gelecekle İletişim Çalıştayı katılımcıları başta RTÜK olmak üzere çalıştay destekleyicilerine teşekkür eder...

 

  • Bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde medyanın yapıcı veya yıkıcı rolü olduğunu, esas olan bu rolün yapıcı olması için ortak mekânların varlığını, tarih benzerliğini, yazılı veya görsel işitsel medyaya hâkim dilin barış dili olması gerektiği, ders kitaplarında da farklılıkların değil benzerliklerin ortaya çıkarılması gerektiği kabul eder...

 

  • Anadolu’dan Rumeli’ye geçiş yeri olan Gelibolu “Çimpe Kalesi”ne ve Süleyman Paşa Türbesine gereken önemin verilmesini arzu eder...

 

  • Takım çalışması ile ortaya çıkan ve “Çanakkale sonsuzluğu yaşıyor” konulu grafik, gazete ve video çalışmalarını “geleceğe imza” olarak değerlendirir...

 

  • Çalıştay yürütme kurulunun oluşturulmasının kurumsallaşmada bir başlangıç olmasının kabul edilmesi ve ilk hedefin Türkçe konuşan ülkeler düzenleyici kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayacak bir üst birliğin kurulmasını ve çalıştayın bu birlik marifeti ile yapılmasını tavsiye eder...

 

  • Gelecekle iletişim üniversite irtibat noktalarının aktif çalıştırılmasını teşvik eder...

 

  • İşbirliğinin artırılması için yıl içinde faaliyetler yapılması, ortak haber ajansı kurulmasını ve uluslararası bir gönüllü inisiyatif oluşturulmasının gerekliliğini tespit eder...

 

 

10 Mayıs 2015

(1915 ten 100 yıl sonra...)

Çanakkale