Yıllık Eğitim Planı

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 43. maddesi ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı oluşturulmuştur. İlgili Kanun ve buna uygun olarak hazırlanan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı ile Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmeliğin” 10. Maddesinde ifade edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın eğitim alanı ile ilgili görev kapsamında 2003 yılından bu yana her yıl “Eğitim Planı” hazırlanmaktadır.

2011 yılından günümüze kadar hazırlanan tüm yıllık eğitim planları aşağıda yer almaktadır.