Zorunlu Yayınların Öncelikli Yayın Olarak Değiştirilmesi ile Kamu Spotu ve Öncelikli Yayınlarda Yeni Logoların Kullanılması

Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.09.2020 tarihli ve 31259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda "Zorunlu Yayın" ifadesi "Öncelikli Yayın" olarak değiştirilmiş olup söz konusu değişiklik uyarınca ekranlarda yer alan "Kamu Spotu" ve "Zorunlu Yayın" yazıları artık kullanılmayacaktır. Öncelikli yayın veya kamu spotları yayınlandığı zamanlarda ise aşağıda yer alan yeni logolar ekranda sürekli olarak yer alacaktır.

Yeni logolar en az 15 piksel veya görüntü yüksekliğinin en az %5'i büyüklüğünde olacak; ekranın sağ veya sol üst köşesinde yer alacaktır.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara önemle duyurulur.

 

Öncelikli Yayın Logosu

Kamu Spotu Logosu