Yayıncılık Etik İlkeleri

Yayın kuruluşları tarafından altına imza konulan Yayıncılık Etik İlkeleri şunlardır:

 

 • İnsan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak,

 

 • İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, olay ve olguları doğru, tarafsız ve eksiksiz yayınlamak,

 

 • Yayıncılığı haksız amaç ve çıkarlar doğrultusunda kullanmamak,

 

 • Çoksesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem vermek,

 

 • Yayınlarımızda ırk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve önyargılara yer vermemek,

 

 • Kişi ve kurumların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olmak,

 

 • Toplumda korku ve infial yaratabilecek olaylar karşısında ve kriz zamanlarında sağduyulu davranmak,

 

 • Şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştırmamaya özen göstermek,

 

 • Özel hayata ve mahremiyete saygılı olmak,

 

 • Kadınların sorunlarına duyarlı olmak ve kadınları nesneleştirmekten kaçınmak,

 

 • Çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya özen göstermek,

 

 • İzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vermek.